artikel

Innovaties sanitaire technieken centraal op nationaal congres

Installatiebranche

Op 12 juni 2013 organiseert TVVL de vierde editie van het Nationaal Congres Sanitaire Technieken. Het congres besteedt aandacht aan innovaties op het gebied van sanitaire technieken en legionellapreventie die de veiligheid van moderne installaties bevorderen.

Het symposium vindt plaats op 12 juni in Stadshal Theater de Flint in Amersfoort. De onderwerpen die deze dag de revue passeren zijn vacuümriolering, gescheiden vrijvervalrioleringssystemen, legionellapreventie, alternatieve legionellabeheerstechnieken, volledige ontzorging van legionellapreventie en nieuwe rekenregels voor collectieve leidingwaterinstallaties.

Vacuümriolering

De praktijk van het ontwerp en aanleg van vacuümriolering in het concept van nieuwe sanitatie, zoals toegepast in Sneek, wordt toegelicht. Op de Hogeschool Windesheim in Zwolle functioneert al weer enkele jaren een gescheiden rioleringssysteem voor de inzameling van geel water (urine). Tegen welke problemen is het facilitair management in de praktijk aangelopen en welke maatregelen zijn getroffen?

Alternatief legionellabeheer

In de ST-33 voorstudie zijn verschillende oplossingsrichtingen onderzocht voor de temperatuurbeheersing in leidingschachten om groei van legionella in waterleidingen tegen te gaan. De regelgeving voor toepassing van alternatieve legionellabeheerstechnieken is complex. Er is een nieuw document beschikbaar waarin die regelgeving nader wordt toegelicht.

Ontzorging legionellapreventie

Welke legionellabeheerstechniek ook wordt toegepast, er zijn altijd beheersmaatregelen nodig. Eigenaren van leidingwaterinstallaties zijn zich daarvan bewust, voeren die maatregelen ook uit, maar worstelen vaak met de administratie van het logboek. In de praktijk is een volledige ontzorging van legionellapreventie mogelijk met innovatieve hulpmiddelen.

Dimensioneren leidingwaterinstallaties

Voor het dimensioneren van collectieve leidingwaterinstallaties zijn in de herziene ISSO-publicatie 55 nieuwe rekenregels opgenomen voor woongebouwen, kantoren, hotels en zorginstellingen. De rekenregels geven de maximum moment volumestroom (MMV) voor koud en warm water en het maximum warm water volume (MWW) in verschillende tijdseenheden, zoals bijvoorbeeld per uur of per dag. De rekenregels zijn beschikbaar als praktisch gereedschap in de vorm van Excelbestanden.

Informatie en aanmelden

Kijk voor meer informatie, het volledige programma en het aanmeldformulier op www.tvvl.nl.

Lees meer over alternatieve legionellabeheerstechnieken in het meinummer van vakblad Gawalo.

Lees meer over de nieuwe rekenregels voor het dimensioneren van leidingwaterinstallaties in het januarinummer en februarinummer van vakblad Gawalo.

Reageer op dit artikel