artikel

Energy Efficiency Prijs uitgereikt aan studenten TU Delft

Installatiebranche

Energy Efficiency Prijs uitgereikt aan studenten TU Delft

Drie innovatieve ideeën van masterstudenten zijn gisteren door Cofely en het Universiteitsfonds Delft bekroond met de UfD-Cofely Energy Efficiency Prijs.

Aanstormend wetenschappelijk talent van de TU Delft ging de uitdaging aan om innovatieve oplossingen te bedenken voor energiebesparing. De drie meest vernieuwende ideeën vielen in de prijzen tijdens de derde editie van deze jaarlijkse competitie.

Winnaars

Sid Vollebregt en medestudent Reinoud Feenstra sleepten de hoofdprijs van 7.500 euro in de wacht.  De projecten van Daniel van Kersbergen en van Emile Nijssen zijn beloond met een prijs ter waarde van een 2.500 euro.

Winnaars Sid Vollebregt en Reinoud Feenstra zijn masterstudenten Sustainable Energy Technology. Zij onderzochten hoe zonnepanelen kunnen worden gebruikt voor de aansturing van een waterzuiveringsysteem dat zout naar zoet water omzet.

Installatie op Bali

De studenten slaagden erin een waterzuiveringinstallatie op Bali te realiseren. Een pomp aangestuurd met een zonnepaneel pompte 500.000 liter water door het systeem, dat 75.000 liter water zuiverde en geschikt maakte als drinkwater. Het waterzuiveringsysteem doorstond de ultieme test toen zich op Bali een aardbeving voordeed en hiervan weinig schade ondervond.

Bestaansrecht

De jury is vooral positief over de manier van presenteren en de grote mate van toepasbaarheid en de maatschappelijke relevantie van het project. Zo is het ontwerp uitvoerig getest en heeft het zijn bestaansrecht in de praktijk bewezen.

Gebouwklimaat

Hoe beïnvloeden licht en wind het klimaat in gebouwen? Dat is de kernvraag van het project van Daniel van Kersbergen, masterstudent Architectuur, Verstedelijking en Bouwkunde. De jury roemt zijn project vooral om de originele ontwerpmethodes.

Systeemintegratie

Van Kersbergen onderzocht hoe hernieuwbare energiebronnen passief ingezet kunnen worden voor de klimaatregeling in gebouwen. Hij gebruikte zijn ontwerp voor de architectuur van het Schiphol Interchange Station als testcase. Hierbij keek hij naar de energieconsumptie van gebouw en gebruikers, maar ook naar hoe het klimaatsysteem en de architectuur in één systeem kunnen worden geïntegreerd.

Chips in nulstand

Emile Nijssen – masterstudent Lucht en ruimtevaart – deed onderzoek naar de mogelijkheid om op een desktop energie te besparen en hoe dit kan met Pentium-chips bij nulbelasting. Lange tijd waren veruit de meeste pc’s standaard uitgerust met deze chip of microprocessor. Ook keek hij naar methodes om het energieverbruik van de chip te meten.

Crowd Sourcing

Nijssen deelde hij zijn bevindingen via een blog met de buitenwereld. Hierdoor kreeg hij veel feedback die hem hielp zijn onderzoek te verbeteren. De jury omschreef deze inzet van ‘knowledge of the crowds’ via een open source-benadering als zeer innovatief.

Reageer op dit artikel