artikel

Weinig animo voor Thermpipe

Installatiebranche

Weinig animo voor Thermpipe

De Thermpipe is een revolutionaire vinding, waarbij energie wordt gewonnen uit afvalwater én uit de bodem. Toch kan de vinding van Arcadis nog niet op een warme belangstelling rekenen.

Warmte onttrekken uit de bodem is geen nieuwe techniek, hetzelfde geldt voor het benutten van warmte uit afvalwater. Wel nieuw is het winnen van warmte uit beide bronnen tegelijk. Arcadis heeft hiervoor de PKS-Thermpipe ontwikkeld.

Geen storm

Twee maanden geleden werd de vinding gepresenteerd en enthousiast onthaald. Inmiddels is in het Duitse Weimar een proefproject gestart met een sporthal. “Het komende jaar zullen we dit project nauwlettend volgen en het rendement van alle seizoenen in kaart brengen,” aldus Michiel Moret, ontwikkelingsmanager bij Arcadis.

In Nederland loopt het nog niet storm met opdrachtgevers die het systeem willen testen. Moret betreurt dat. “Er is sprake van een kortetermijnvisie. Duurt het een paar jaar voordat een systeem rendabel is, dan haken veel mensen af.”

Maar bij Arcadis denken ze al verder. De Thermpipe zou bijvoorbeeld ook bij afvalwaterzuivering kunnen worden gebruikt. “Fabrieken lozen hun opgewarmd koelwater zo op het oppervlaktewater. Deze warmte kan met een Thermpipe prima worden benut.”

Hoe werkt het?

De speciaal omwikkelde kunststof rioolbuis is gekoppeld aan een warmtepomp die via een overzichtelijk leidingstelsel gebouwen van energie kan voorzien.

Voor elk project maakt Arcadis een ontwerp van zowel het statische als thermische systeem. Dit ontwerp richt zich op de bouwtechnische omstandigheden zoals het in het afvalwater en de bodem beschikbare energiepotentieel en de energiebehoefte van de panden.

Het grootste deel van de energie onttrekt het systeem uit de omgeving van de leiding. Het aantal te gebruiken PKS-Thermpipe buizen hangt af van de benodigde hoeveelheid energie en het te realiseren onttrekkingsresultaat uit de deelsystemen ‘afvalwater’ en ‘bodemwarmte’.

Aan elkaar gelaste PKS-Thermpipe buizen worden met PE-fittingen aan een FRANK PKS-verdeelput gemonteerd. Vanuit deze verdeelput lopen leidingen naar een warmtepomp in het gebouw, waar de warmte in energie wordt omgezet. Het leidingsysteem bestaat volledig uit gecertificeerde PE-grondstoffen.

Bron: reformatorisch dagblad en Arcadis

Video: de Thermpipe van Arcadis en Frank

Bron: imageinmedia b.v.

Reageer op dit artikel