artikel

Proefproject smart grid in Groningen verlengd

Installatiebranche

Proefproject smart grid in Groningen verlengd

In de Groningse wijk Hoogkerk is in 2010 voor de eerste keer in de wereld een ‘smart grid’ geïmplementeerd. Het project PowerMatching City krijgt een vervolg en wordt uitgebreid.

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft dat 5 december bekendgemaakt. Hij kondigde aan een nader vast te stellen subsidiebedrag aan PowerMatching City toe te zullen kennen.

Vervolgproject

De vervolgfase van het project wordt uitgevoerd door Enexis, Essent, Gasunie, Humiq en TNO onder leiding van energiekennisbedrijf KEMA. Ook de Technische Universiteit Eindhoven, de Technische Universiteit Delft en de Hanzehogeschool Groningen zullen bij het vervolgproject betrokken worden. Slimme energienetten zijn nodig voor de overgang naar een energiesysteem met duurzame energiebronnen en bijbehorende decentrale elektriciteitsopwekking.

Marktmodel

De proef met 25 woningen heeft eerder dit jaar aangetoond dat het mogelijk is om met bestaande technologieën een smart grid of slim energienet te creëren met bijbehorend marktmodel. Met het systeem kunnen consumenten vrij elektriciteit uitwisselen en blijft het comfortniveau op hetzelfde peil. De eerste fase van het project is succesvol afgerond en vervult een internationale voorbeeldfunctie als eerste geïntegreerde smart grid demonstratie.

Proefondervindelijk

PowerMatching City 2 beslaat een periode van drie jaar en zal geavanceerde slimme energiediensten demonstreren op basis van innovatieve energietechnologieën. Het doel is om de waarde die intelligente energiesystemen creëren proefondervindelijk vast te stellen. Ook moet het de eisen en wensen inzichtelijk maken die de eindgebruiker aan dergelijke services en systemen stelt.

Lees ook: Proefproject smart grids krijgt vervolg

Reageer op dit artikel