artikel

Green deal over groen gas

Installatiebranche

Het ministerie van EL &I gaat de realisatie ondersteunen van biogasinstallaties bij agrarische bedrijven. Minister Maxime Verhagen sloot daartoe gisteren een Green Deal met het groen gas productiebedrijf Nederlandse Groen Gas Maatschappij, energiebedrijf Essent en het zuivel- en voedingsmiddelenconcern Koninklijke FrieslandCampina.

Met de Green Deals belooft de overheid belemmeringen weg te nemen voor duurzame initiatieven van bedrijven. Zo kan het initiatief Biogas XL van de Nederlandse Groen Gas Maatschappij (NGGM) als voorbeeld dienen voor andere partijen en daarmee de totale markt in beweging zetten.

Proefprojecten

NGGM, Essent en FrieslandCampina zijn van plan om voor eind 2013 twee Biogas XL proefprojecten te realiseren. Hierbij wordt op een melkveehouderijbedrijf een kleinschalige mestvergistingsinstallatie geplaatst.

Opwaardering

Het bij vergisting van de mest ontstane biogas wordt vervolgens opgewaardeerd naar vloeibaar groen gas (ook wel Liquefied Bio Gas, LBG of bio-LNG genoemd) of eventueel naar groen gas dat ingevoed kan worden in het openbare gasnetwerk. Voor opwaardering van het ruwe biogas maakt NGGM gebruikt van technologie en installaties van Gastreatment Services uit Bergambacht.

Biobrandstof

Het vloeibare groene gas kan als biobrandstof gebruikt worden voor vrachtwagens en bussen.  Het ingevoede groene gas kan toegepast worden in huishoudens of in gecomprimeerde vorm als biobrandstof voor transportvoertuigen.

Productieketen

NGGM, Essent en FrieslandCampina hebben de intentie om na afloop van deze twee proefprojecten 125 installaties te realiseren bij melkveehouderijbedrijven in Nederland. Volgens Titus Metz, woordvoerder van NGGM, mag er gesproken worden over een doorbraak in de agrarische sector: “Door middel van Biogas XL komen er grote hoeveelheden biogas beschikbaar en kan de uitstoot van het broeikasgas methaan in de veehouderij drastisch beperkt worden.”

Reageer op dit artikel