partner nieuws

Aan de slag met energie besparen

energie

Bedrijven in Nederland gaan over op een CO2-neutrale energiehuishouding. De eerste stap hierin is energiebesparing. Waar kun je beginnen?

Aan de slag met energie besparen

Door het verminderen van de energievraag en het toepassen van energiebesparende technieken bereiden bedrijven zich voor op de overstap naar duurzame energiebronnen. Ook weten zij door energiebesparende investeringen vaak substantiële kostenbesparingen te realiseren.

Energieverbruik in de industrie

Voor  industriële processen zijn grote hoeveelheden energie nodig. Dat kan te maken hebben met processen waar moet worden gekoeld of juist bij de rol van stoom als warmtedrager in de industrie. Ook het genereren van perslucht en de rol van energie in scheidingsprocessen bepalen in grote mate de energie-intensiteit van de industrie. Daarnaast kan het voorkomen van onnodig warmteverlies door isolatie flink bijdragen aan energiebesparing.

Warmte leidingen inzetten

Omdat de industrie nu vaak isoleert tot de veiligheidsnorm, hebben ook geïsoleerde leidingen in de praktijk nog altijd een hoge temperatuur. Zonde, want deze warmte kan nog worden ingezet in het industriële proces. Om de mogelijkheden van isolatie voor de industrie te benutten, kan men rekenen op RVO.nl waar men met expertise en ondersteunde regelingen zoals de Energie Investeringsaftrek klaarstaat.

In 2017 waren er in Nederland ruim 4.000 zogenaamde ‘werklocaties’: gebieden die ruimtelijk bestemd en geschikt zijn om te kunnen ondernemen. Naast bedrijventerreinen (86% van de locaties) gaat het ook om bijvoorbeeld zeehaventerreinen, vliegvelden en meubelboulevards.

Energiestromen afstemmen

Waar veel bedrijven al hebben gewerkt aan energiebesparing voor zichzelf, biedt een collectieve aanpak per bedrijventerrein extra mogelijkheden om energiebesparing in volle breedte te benutten. Zo kunnen bedrijven hun energiestromen op elkaar afstemmen: de warmte die de één opwekt kan mogelijk bij de ander worden toegepast. Of er kan gezamenlijk worden ingezet op duurzame energie, zodat bedrijven hun energievraag  kunnen afstemmen op het duurzame aanbod.

Tips voor duurzame bedrijventerreinen

Voor zo’n gezamenlijke aanpak zijn afspraken tussen bedrijven onderling van groot belang. Parkmanagement of ondernemersverenigingen en de lokale overheid spelen daarbij een grote rol, onder andere door ondersteuning met middelen en expertise. RVO.nl heeft de informatie waarmee men op bedrijventerreinen meteen aan de slag kan gebundeld op de webpagina Duurzame Bedrijventerreinen.

Workhop energiebesparingstechnieken

In de zomer van 2018 vond de workshop Gelijk aan de slag met energiebesparingstechnieken Drogen, Scheiden en Intensiveren plaats. Daar presenteerde een aantal bedrijven hun ervaringen met energie besparen. Zo schetste McCain hoe zij succesvol een warmtepomp wisten in te zetten voor het hergebruiken van de eigen restwarmte. Strukton Worksphere, die het beheer en onderhoud van een groot kantorencomplex en distributiesysteem verzorgt, wist door de inzet van Artificial Energy Intelligence maar liefst 33 procent energiebesparing te realiseren.

Vakbeurs Energie

Zij die meer willen weten over energiebesparing, fiscale- en subsidieregelingen en/of over andere expertises die RVO.nl in huis heeft, kunnen terecht in de RVO.nl-stand op Vakbeurs Energie, Ecomobiel en Industrial Heat & Power, van 9 t/m 11 oktober in Den Bosch. Adviesgesprekken met RVO.nl-adviseurs en oriëntatie behoren hier tot de mogelijkheden. Ook zijn geïnteresseerden welkom bij de themasessies die worden georganiseerd. Meer informatie staat op de RVO.nl-website.

Reageer op dit artikel