nieuws

Nieuwe subsidieregels voor warmtepompen en zonneboilers in 2020

energie

Er komen nieuwe regels voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) in 2020. Pelletkachels en biomassaketels worden niet langer gesubsidieerd. Voor warmtepompen en zonneboilers is er alleen nog subsidie in bestaande bouw.

Nieuwe subsidieregels voor warmtepompen en zonneboilers in 2020

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de bestaande ISDE-regeling laten evalueren door SEO Economisch Onderzoek. Hij neemt de aanbevelingen uit dit onderzoek grotendeels over, zo meldt hij in een brief aan de Tweede Kamer.

 

Pelletkachels en biomassaketels in de ban

Zo hebben de onderzoekers gekeken naar mogelijke negatieve neveneffecten van verwarmen met pelletkachels en biomassaketels voor de luchtkwaliteit. Volgens SEO zijn de maatschappelijke kosten bij deze toestellen als gevolg van extra uitstoot van stikstof, fijnstof en koolmonoxide hoger dan de maatschappelijke baten van CO2-reductie. De minister neemt daarom hun advies over om de subsidie voor deze toestellen vanaf 1 januari 2020 stop te zetten.

 

Geen ISDE meer voor nieuwbouw

Ook leek het de onderzoekers en de minister niet langer nodig om de subsidie te verstrekken voor het plaatsen van warmtepompen en zonneboilers in nieuwbouwwoningen. Met de wijziging van de Gaswet zijn netbeheerders sinds 1 juli 2018 in principe niet langer verplicht om een nieuwe woning of nieuw gebouw aan te sluiten op het aardgasnet. Voor deze gebouwen zijn alternatieven voor het verwarmen op aardgas dus al verplicht.

 

Subsidie voor bestaande bouw

Het is effectiever het budget van de ISDE geheel in te zetten voor de verduurzaming van bestaande woningen en andere gebouwen, vindt de minister. Daarom zal de ISDE met ingang van 1 januari 2020 niet langer open staan voor investeringen in woningen waarvoor de aanvraag van de omgevingsvergunning op of na 1 juli 2018 is ingediend.

 

Wel subsidie voor isolatie

Tegenover deze versobering staat ook een verbreding. Vanaf 2021 kunnen woningeigenaren en VVE’s ook ISDE-subsidie aanvragen voor investeringen in isolatie. Tot nu toe konden ze daarvoor een beroep doen op de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). Tot 1 januari 2021 is daarvoor € 84 miljoen subsidie beschikbaar. Vanaf 1 januari 2021 komt de subsidie voor deze energiebesparende isolatiemaatregelen dus uit de pot van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Via de ISDE is dan tot en met 2030 ook subsidie beschikbaar om woningen te isoleren.

 

ISDE verlengd tot 2030

De Investeringssubsidie Duurzame Energie komt voort uit het Energieakkoord in 2013. Sinds 1 januari 2016 konden zakelijke gebruikers en particulieren subsidie krijgen bij de aanschaf van zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen met een klein vermogen. De meerjarige ISDE-regeling zou oorspronkelijk doorlopen tot en met 31 december 2020. De ISDE wordt volgens Wiebes in ieder geval verlengd tot 2030. Hoeveel subsidie er vanaf 2021 ter beschikking komt, is nog niet bekend.

 

Reageer op dit artikel