nieuws

Techniek Nederland zegt ja tegen Klimaatakkoord

energie

Techniek Nederland heeft zich officieel geschaard achter de doelstellingen en uitvoering van het Klimaatakkoord. Dat gebeurde op een feestelijke bijeenkomst op woensdag 4 september 2019 in Madurodam.

Techniek Nederland zegt ja tegen Klimaatakkoord
Techniek Nederland (Doekle Terpstra en Claudia Reiner) ondertekent Klimaatakkoord in bijzijn van Eric Wiebes en Ed Nijpels.

Voorzitter Doekle Terpstra en vicevoorzitter Claudia Reiner zetten symbolisch hun handtekening onder het Klimaatakkoord. Dat deden ze in het bijzijn van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en voorzitter Ed Nijpels van het Klimaatberaad. De handtekening heeft geen echte juridische waarde. “Wat we van de ondertekenaars vragen is dat ze de urgentie van het Klimaatakkoord erkennen en akkoord gaan met de afspraken die zijn gemaakt aan hun Klimaattafel”, aldus Ed Nijpels.

 

Implementatieproblemen gebouwde omgeving

De financiële sector was de eerste die zich committeerde aan het Klimaatakkoord. De installatiesector is de tweede sector die ondertekent. Voorzitter Nijpels juicht dat alleen maar toe: “De implementatieproblemen zijn het grootst in de gebouwde omgeving. De installatiesector is straks onmisbaar voor de transitie. Alle gebouwen van het gas af halen is heel ingewikkeld. We hebben het dan onder meer over acht miljoen huizen in 350 gemeentes. Er komen ongetwijfeld problemen. De overheid kan dat niet alleen. De politiek gaat over de betaalbaarheid en de fiscale maatregelen. De installatiebranche kan met plannen komen die in de praktijk uitvoerbaar zijn.”

 

Woonlastenneutraliteit

Voorzitter Doekle Terpstra is trots op het akkoord en op de belangrijke bijdrage vanuit zijn sector. “Nederland staat aan de vooravond van een grote verbouwing. De energietransitie in de gebouwde omgeving is complex. We hebben veel gepraat en daar is een praktisch en realistisch akkoord uit voortgekomen. Het perspectief van de gesprekken was: wat is er nodig om dit tot stand te brengen? Woonlastenneutraliteit was daarbij een belangrijke term.”

 

Techniek Nederland en de Klimaattafel

Vijfentwintig leden van Techniek Nederland namen onder leiding van Claudia Reiner plaats aan de Klimaattafel Gebouwde Omgeving. “De installateur is voor een groot deel verantwoordelijk voor de oplossingen in de energietransitie. Het is dan wel zo handig om dan aan de voorkant mee te mogen praten”, zegt Reiner, zelf ondernemer en vicevoorzitter van Techniek Nederland. De vijfentwintig vertegenwoordigers van Techniek Nederland verrichten volgens Reiner dan ook veel rekenwerk. Ze becijferden onder soms grote tijdsdruk hoe de energietransitie in gebouwen haalbaar en betaalbaar zou kunnen blijven.

 

Draagvlaktoets

Volgens minister Wiebes was het Klimaatakkoord al een hele toer: “Het was een soort regeerakkoord samenstellen met 150 fractievoorzitters”. Een oer-Hollandse aanpak volgens de minister, maar nu komt er nog een spannend vervolg: “De uitrol van het Klimaatakkoord in de gebouwde omgeving is een grote draagvlaktoets. En ook in de industrie ligt er een grote uitdaging.”

 

Aanbevelingen voor de installatiebranche

Minister Wiebes heeft drie aanbevelingen voor de installatiebranche: Als eerste: “Blijf vooral samenwerken. Je lost het alleen op als iedereen erbij is. De overheid, de gemeentes, de netwerkbeheerders, de financiële branche en de bouw- en installatiebranche hebben elkaar nodig in de energietransitie.” Zijn tweede tip is: “Schaal op!” Natuurlijk moet er ook ruimte zijn voor kleinschalige experimenten, vindt de minister. “Maar we moeten zakelijk streng zijn.” Als laatste drukt hij de sector op het hart: “Innoveer! Wat er over 50 jaar aan techniek is, bestaat nu nog niet.”

 

Klant is al om

Ondernemers Martin Hoekstra en Jan van Hout zien dat de markt al in beweging is. “We kunnen al economisch verantwoord verduurzamen”, zegt Van Hout. Hij bedient met zijn bureau vooral opdrachtgevers in de utiliteitsbouw met integrale oplossingen en advies. Zelf gelooft hij in digitalisering en de ontwikkeling van ontzorgconcepten als belangrijke instrumenten voor de energietransitie.

“De klant is al over de streep”, ziet ook Martin Hoekstra van ST/Warmte uit Nieuwkoop: “Vier jaar geleden hebben we voor het eerst meer warmtepompen dan cv-ketels geplaatst. We installeren nu ongeveer 400 zonnepanelen per twee weken Dat was vroeger 400 zonnepanelen per jaar.”

 

Behoefte aan opleidingsstructuur

Beide ondernemers zien hoe de business groeit, en erkennen dat ook personeel werven daardoor steeds meer aandacht vraagt. Er is vooral behoefte aan een goede opleidingsstructuur, menen ze. “Aanwas vanuit bijvoorbeeld andere sectoren is er wel, maar we moeten ze omscholen.”

 

Installateur als voorlichter

Volgens Hoekstra en Van Hout vraagt de energietransitie ook andere vaardigheden van  de installateur. Om teleurstellingen bij gebruikers te voorkomen, moeten ze valkuilen inventariseren en gebruikers voorlichten. Installateurs moeten de klantreis goed in beeld brengen en bereid zijn om prestatiegaranties af te spreken. En er zijn vaste concepten voor verduurzaming per type woning nodig, zodat er tijdwinst kan komen bij de werkvoorbereiding.

 

Financiering meenemen

Ook Diederik Samson, voorzitter van de Klimaattafel Gebouwde omgeving, is aanwezig bij de feestelijke ondertekening. Hij onderstreept dat de installateur nu aan zet is: “Gaat bij je klant de cv-ketel stuk, installeer dan niet gewoon een nieuwe cv-ketel, maar plaats een hybride warmtepomp op afbetaling. Installateurs kunnen daarbij leren van de auto-importeur, vindt hij: “Ze verkopen al jaren auto’s aan mensen die dat helemaal niet kunnen betalen. Maar ze zijn goed in financiering.”

 

Vervolg op Klimaattafel

Desgevraagd bevestigt Samson dat hij betrokken blijft bij het vervolg op de Klimaattafel Gebouwde Omgeving. Voor de uitwerking van het akkoord komen er vijf uitvoeringsoverleggen met departementen en partijen die zich hebben gecommitteerd. In een jaarlijkse monitor geven de partijen aan hoever ze staan met de uitvoering.

 

 

Vakbeurs Energie 2019

Van 8 tot en met 10 oktober is de vijftiende editie van de Vakbeurs Energie. Energiebesparing, een gezond binnenklimaat en de energietransitie in de gebouwde omgeving en de industrie staan hierbij centraal. De beurs wordt gehouden in de Brabanthallen in Den Bosch. Interesse? U kunt zich hier registeren voor Vakbeurs Energie 2019.

Reageer op dit artikel