nieuws

Gas uit Groningen: van laagcalorisch naar nul

energie

De gaswinning in Groningen wordt mogelijk al in 2022 stopgezet. Eerder was het voornemen om dat pas in 2030 te doen. Bijmenging van stikstof moet het komende gasjaar al zorgen voor een extra daling van de gaswinning uit het Groningenveld.

Gas uit Groningen: van laagcalorisch naar nul

Voor komend jaar wordt de gaswinning al verlaagd naar 11,8 miljard kuub. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat dinsdag 10 september in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet neemt een aantal aanvullende maatregelen waardoor de gaswinning nog sneller daalt dan vorig jaar was voorzien.

 

Gaswinning stopgezet in 2022

Volgens netbeheerder Gasunie Transport Services (GTS) kan de gaswinning al medio 2022 worden stopgezet bij een gemiddelde temperatuur. Komt er een strenge winter, dan moet er mogelijk ook na 2022 nog gas worden gewonnen. Het gasveld wordt daarom pas op een later moment helemaal afgesloten. De minister verwacht dat volledige sluiting van het veld uiterlijk in 2026, en mogelijk eerder, haalbaar is. Samen met het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), Gasunie Transport Services (GTS) en de Nederlandse Aardolie maatschappij (NAM) zal hij de komende maanden bekijken welke sluitingsdatum realistisch is.

 

Bijmenging van stikstof

Afgelopen zomer heeft de overheid aanvullende maatregelen uitgewerkt die het komende gasjaar (oktober 2019 tot oktober 2020) al zorgen voor een extra daling van de winning uit het Groningenveld. De inzet van stikstof krijgt hierbij een sleutelrol. Door toevoeging van stikstof aan hoogcalorisch gas ontstaat laagcalorisch gas, ook wel pseudo-Groningengas genoemd. Door de productie van meer pseudo-Groningengas hoeft er minder gas uit Groningen gewonnen te worden.

 

Pseudo-Groningengas in gasopslag

Naast een hogere inzet van stikstof heeft minister Wiebes ook besloten om de gasopslag Norg te vullen met pseudo-Groningengas. Daardoor is er minder gas uit het Groningenveld nodig. Ook wordt er meer pseudo-Groningengas naar Duitsland geëxporteerd.

 

Vraag naar gas beperken

De minister overweegt ook maatregelen te nemen om de vraag naar gas door grote afnemers in het binnenland en het buitenland te doen afnemen. Hij bereidt een wijziging op de Gaswet voor waarmee het de grootste negen afnemers wordt verboden om na 1 oktober 2022 nog laagcalorisch gas te gebruiken. Het wetsvoorstel ligt momenteel ter advisering voor bij de Raad van State, zo schrijft hij.

 

Afbouw export

Nederland exporteert nu laagcalorisch gas naar Frankrijk, Duitsland en België. De netbeheerders van deze landen hebben de afspraak gemaakt dat tot en met het gasjaar 2028-2029 een volledige afbouw plaatsvindt van deze export. Volgens Wiebes verloopt de buitenlandse reductie volgens planning.

 

Financiële gevolgen

De versnelde afbouw en de aanvullende maatregelen hebben wel financiële gevolgen. Zo leidt de verlaging tot 400 miljoen euro minder inkomsten op de rijksbegroting komend jaar. Er zijn ook consequenties voor de aandeelhouders van NAM, Shell en ExxonMobil. De minister gaat met deze partijen nieuwe afspraken maken. De gesprekken daarover zijn naar verwachting volgend voorjaar afgerond.

 

Reageer op dit artikel