nieuws

NPR 7028 ‘Gasmeters, wartelmoeren en puntstukken – afmetingen’ herzien

energie

NEN heeft een herziene versie gepubliceerd van de NPR 7028. De normcommissie wil hiermee meer duidelijkheid verschaffen over de eisen gesteld aan de verbinding van de meterbeugel en de huishoudelijke gasmeters.

NPR 7028 ‘Gasmeters, wartelmoeren en puntstukken – afmetingen’ herzien

In de NPR 7028 staan richtlijnen voor hoofdafmetingen en aansluitingen van gasmeters voor kleinverbruik. De praktijkrichtlijn is bedoeld voor het type gasmeter G1,6 tot en met G25. Deze gasmeters hebben een verticale tweepijpsaansluiting bestemd voor schroefdraadaansluiting.

 

Verbinding meterbeugel en gasmeter

De nieuwe uitgave van NPR 7028 richt zich op het verduidelijken van de eisen die aan de verbinding van de meterbeugel en de huishoudelijke gasmeters worden gesteld. De richtlijn heeft als doel de geometrie van de schroefdraden en de toegestane externe mechanische belasting op de gasmeter nauwkeuriger te definiëren. De verduidelijkingen zijn aangedragen door de netbeheerders binnen de normcommissie ‘Debiet en hoeveelheidsmeting’ en vergroten de leesbaarheid van de NPR. NPR 7028:2019 vervangt NPR 7028:2015

 

Interpretatie NPR 7028:2015

Over de interpretatie van versie 2015 van de praktijkrichtlijn ontstond in 2017 een stevige discussie. In het consumentenprogramma Kassa trokken twee deskundigen de veiligheid in twijfel van de slimme meters van het merk Landis+Gyr. De gasmeters zouden niet voldoen aan de eisen uit de NPR 7028:2015. Volgens emeritus hoogleraar Ben Ale en onderzoeker Peter Coppes hadden zo’n 66.000 slimme gasmeters een te kort schroefdraad, waardoor ze mogelijk een gaslek zouden kunnen veroorzaken. De deskundigen meenden dat de gewraakte slimme meters onmiddellijk moesten worden vervangen.

 

Richtlijn is geen norm

Netbeheer Nederland reageerde later in een schriftelijke verklaring op de uitspraken van de deskundigen. Volgens de vereniging van netbeheerders interpreteerden ze de praktijkrichtlijn ten onrechte als een wettelijk vastgestelde norm. “Volgens de heren Coppes en Maas is de schroefdraad in de aansluitstukken van de gasmeter van L+G niet volgens de vigerende norm. Zij gaan uit van de NPR (Nederlandse Praktijk Richtlijn) 7028 en een daarin opgenomen vereenvoudigde tekening. De NPR 7028 bevat echter slechts een beperkt aantal indicatieve afmetingen. Zo zijn er geen details opgenomen over de start van de schroefdraad. In de NPR 7028 staat expliciet dat deze richtlijn een informatief karakter heeft vanuit de sector en het niet gaat om normatieve waarden.”

 

Vereenvoudigde tekeningen

Ook de vereenvoudigde tekeningen in de praktijkrichtlijn hadden volgens Netbeheer Nederland niet het gezag dat beide deskundigen eraan verleenden. “De heren Coppes en Maas gaan ten onrechte uit van de tekening in de NPR 7028. Volgens de ISO 6410-3 (norm voor het maken van constructietekeningen) geldt dat bij een vereenvoudigde tekening de start van de schroefdraad niet als kritisch beschouwd mag worden. Daarom moet de leverancier zelf een detailontwerp maken dat is gebaseerd op de norm NEN-EN-ISO228-1 Class B en volgens ISO 6410-1. Deze norm bevat de juiste detaillering welke nodig is bij een dergelijk ontwerp. L&G heeft een tekening conform deze normen.”

 

Reageer op dit artikel