nieuws

Isoleren eigen woning kan weer met subsidie

energie

Voor het isoleren van woningen kunnen eigenaren vanaf dit najaar weer subsidie aanvragen. De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) gaat dan weer van start.

Isoleren eigen woning kan weer met subsidie

De SEEH bestaat ook voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), woonverenigingen en -coöperaties, voor eigenaren die er zelf wonen en dus niet verhuren. Voor deze categorie van aanvragers was er nog subsidie beschikbaar. VvE’s kunnen nog gebruikmaken van de bestaande regeling tot en met 31 december 2019.

 

Subsidie voor particulieren

Voor particulieren was de subsidiepot echter al geruime tijd leeg. In april 2017 meldde RVO.nl al dat het hele SEEH-budget voor eigenaar-bewoners was opgesoupeerd. Voor particulieren was sinds 15 maart 2017 een budget beschikbaar van € 43,81 miljoen euro.

 

Subsidie heropend op aandringen Urgenda

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heropent RVO.nl nu deze subsidieregeling. Daarmee komt de regering tegemoet aan de uitspraak in de Urgenda-zaak. Stichting Urgenda eiste dat de Nederlandse staat ervoor zorgt dat de CO2-uitstoot snel vermindert. Energiebesparing in de gebouwde omgeving helpt daarbij.

 

Subsidievoorwaarden SEEH

Wie in aanmerking wil komen voor de SEEH, moet minimaal twee grote energiebesparende isolatiemaatregelen in de eigen bestaande koopwoning hebben uitgevoerd. De eigenaar én bewoner kan de subsidie aanvragen, nadat de maatregelen zijn uitgevoerd en betaald. Voorwaarde voor de aanvraag is daarnaast dat de aanvrager de eigenaar én bewoner is van de woning en dat voor de betreffende woning nog niet eerder subsidie is verstrekt vanuit de SEEH.

 

Subsidiebudget naar ISDE

Tot 1 januari 2021 is er voor de SEEH eigenaar én bewoner € 84 miljoen subsidie beschikbaar. Het voornemen is om vervolgens vanaf 1 januari 2021 investeringen in energiebesparende isolatiemaatregelen te subsidiëren vanuit de te verbreden regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Via de ISDE is dan tot en met 2030 ook subsidie beschikbaar om woningen te isoleren.

 

Inwerkingtreding SEEH

De nieuwe subsidieregeling gaat pas lopen, nadat de regeling is gepubliceerd in de Staatscourant. De publicatie in de Staatscourant vindt naar verwachting eind augustus plaats. RVO.nl verwacht dat woningeigenaren vanaf 2 september 2019 hun subsidieaanvraag kunnen indienen. Rond die datum publiceert RVO.nl meer informatie over de regeling, bijvoorbeeld informatie over de energiebesparende maatregelen, de voorwaarden en het aanvraagproces.

 

Reageer op dit artikel