nieuws

Klimaatwet aangenomen door Eerste Kamer

energie

De Eerste Kamer heeft dinsdag 28 mei 2019 de Klimaatwet aangenomen. In deze ‘kaderwet’ staan geen concrete maatregelen, maar wel drie Nederlandse klimaatdoelen. Ook staat erin hoe de regering deze doelstellingen verder moet uitwerken.

Klimaatwet aangenomen door Eerste Kamer

In de Klimaatwet heeft de overheid de volgende drie doelen vastgelegd:

  1. Voor 2030 moeten de broeikasgassen, vooral CO2, met 49 procent zijn verminderd ten opzichte van het ijkjaar 1990.
  2. In 2050 moet de CO2-reductie verder oplopen tot 95 procent ten opzichte van 1990.
  3. In 2050 moet de elektriciteitsproductie 100% CO2-neutraal zijn.

 

Geen juridische sancties

De Klimaatwet legt de Nederlandse regering voor 2050 alleen een inspanningsverplichting op. In de wet staan geen juridische sancties voor het geval de doelen niet worden gehaald. Dat is volgens de initiatiefnemers ook niet nodig. Ook zonder de wet kunnen organisaties de Staat voor de rechter dagen vanwege niet gehaalde klimaatdoelen. Dat deed duurzaamheidsorganisatie Urgenda al meerdere keren.

 

Klimaatplan

De wet verplicht het kabinet wel om iedere vijf jaar een Klimaatplan maken. In dat plan staan de belangrijkste beslissingen die de overheid de komende jaren neemt op het gebied van klimaatbeleid.  Het plan moet worden gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten over de klimaatverandering. Ook worden in het plan de recentste nationale en internationale klimaatontwikkelingen beschreven.

 

Maatschappelijke en financiële gevolgen

In het Klimaatplan staat verder of Nederland nog op koers ligt wat betreft de CO2-doelen en met het aandeel van de opwekking van duurzame energie. Ook worden de maatschappelijke en financiële gevolgen van de plannen in kaart gebracht. Het Klimaatplan moet als houvast dienen voor de jaarlijkse Klimaatnota van het kabinet.

 

Klimaatdag

Ieder jaar wordt er door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een Klimaat- en Energieverkenning gepubliceerd waarin de laatste cijfers en andere actuele zaken omtrent het klimaat staan. De publicatie verschijnt op iedere vierde donderdag in oktober. Die dag wordt voortaan Klimaatdag genoemd.

 

Klimaatnota

Het kabinet komt ieder jaar met een reactie op deze verkenning van het PBL in een Klimaatnota, waarin staat hoe de doelen uit het Klimaatplan moeten worden gehaald. Daarover wordt ieder jaar gedebatteerd met het parlement.

 

Klimaatakkoord

Het ontwerp-Klimaatakkoord dat vorig jaar tot stand kwam, wordt samen met het in 2013 gesloten Energieakkoord onderdeel van het eerste Klimaatplan. Minister Wiebes van Klimaat moet de voorstellen van de Klimaattafels onder leiding van Ed Nijpels nu omzetten naar concreet beleid. Het kabinet heeft eerder aangekondigd dat het in juni met een pakket aan maatregelen komt.

 

GroenLinks en PvdA

GroenLinks en PvdA hebben de Klimaatwet gemaakt, deze is daarna door SP, D66, ChristenUnie, VVD en CDA omarmd waardoor de wet door zeven partijen werd aanboden aan de Tweede Kamer. Daar werd de wet al in december aangenomen.

 

Meest ambitieuze

Nederland is niet het eerste land dat een Klimaatwet kent. In Europa waren het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Finland, Frankrijk, Noorwegen en Zweden waren Nederland voor. In Duitsland staat in het coalitieakkoord dat er een Klimaatwet zal komen. Wel is de Nederlandse Klimaatwet op dit moment de meest ambitieuze Klimaatwet ter wereld met een reductiedoel van 95% in 2050.

 

Lees de officiële tekst van de definitieve Klimaatwet (pdf)

Definitieve-MvW-Klimaatwet

 

Reageer op dit artikel