nieuws

Informatieplicht Energiebesparing: wat moet de installateur ermee?

energie

Vanaf 1 juli 2019 moeten bedrijven voldoen aan de Informatieplicht Energiebesparing. Welke rol is hierbij weggelegd voor de installateur? En hoe kan een installatiebedrijf zich voorbereiden op deze nieuwe verplichting?

Informatieplicht Energiebesparing: wat moet de installateur ermee?

Bedrijven die jaarlijks meer energie verbruiken dan 50.000kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent), moeten volgens de Wet milieubeheer energiebesparende maatregelen treffen. Het gaat dan om maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder die opgenomen zijn in de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML). Deze maatregellijsten zijn in 2019 geactualiseerd en gepubliceerd in de Activiteitenregeling milieubeheer.

 

Informatieplicht Energiebesparing

Bij de eis tot het nemen van maatregelen is sinds dit jaar ook een nieuwe eis gekomen: de Informatieplicht Energiebesparing. Voor 1 juli 2019 moeten de betrokken bedrijven in het eLoket van RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben uitgevoerd. De bedrijven kunnen dat zelf doen, maar mogen de rapportage ook uitbesteden aan een intermediair. Dat kan bijvoorbeeld ook een installateur of een installatieadviseur zijn. RVO.nl heeft wel specifieke spelregels voor het machtigen van een intermediair.

 

Rol installatiebedrijven

Installatiebedrijven kunnen op twee manieren betrokken zijn bij deze informatieplicht. Ze kunnen enerzijds zelf verplicht zijn om aan deze informatieplicht te voldoen, en anderzijds ook klanten hebben die onder deze regels vallen. In dat laatste geval is de kans groot dat ze ook betrokken worden bij het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen.

 

Webinar Techniek Nederland

Om de installatiebranche hierbij te ondersteunen, stelde Techniek Nederland een webinar samen over deze belangrijke wetgeving. Sprekers Thomas Piessens en Evan Willemsen vertellen hierin wat de informatieplicht inhoudt, voor wie die geldt en wat die betekent voor installateurs. Evan Willemsen van Croonwolters&dros deelt zijn kennis en ervaring met collega’s uit de sector. Waar loop je tegenaan? Hoe begin je en waar moet je op letten? Het webinar ‘Klaar voor de Informatieplicht Energiebesparing?’ is online terug te kijken.

 

Stappenplan informatieplicht energiebesparing

Om bedrijven verder op weg te helpen, heeft RVO.nl een introductiefilm informatieplicht energiebesparing en een stappenplan informatieplicht energiebesparing gemaakt. Met het stappenplan kunnen installatiebedrijven controleren of zij of hun klanten aan de informatieplicht moeten voldoen.

 

Ondersteuning ondernemers

Ook MKB-Nederland en VNO-NCW willen ondernemers ondersteunen bij deze nieuwe verplichting. Daarom hebben ze met 55 partners, waaronder Techniek Nederland, de WATTjemoetweten.nl campagne opgezet. Op de website wattjemoetweten.nl kunnen ondernemers achterhalen of zij moeten voldoen aan de informatieplicht en zo ja, hoe ze dat kunnen doen.

 

Kennisbank energiebesparing en winst

Na de publicatie van de herziene Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) organiseerde de overheid een internetconsultatie waarbij betrokkenen commentaar mochten indienen. Een punt van kritiek was dat de EML veel ruimte laten voor interpretatie en dat de maatregelen onduidelijk zijn geformuleerd. Daarom gaat de overheid de bestaande Kennisbank energiebesparing en winst van kenniscentrum InfoMil actualiseren. In de kennisbank vinden lezers uitleg over bepaalde begrippen en over de samenhang tussen maatregelen.

 

Hoe bereidt u zich voor op de informatieplicht?

  1. Bekijk de introductiefilm informatieplicht energiebesparing.
  2. Gebruik het stappenplan informatieplicht energiebesparing om te controleren of uw inrichting aan de informatieplicht energiebesparing moet voldoen.
  3. Heeft u een informatieplicht? Bepaal dan met het stappenplan welke Erkende Maatregelenlijst voor uw bedrijfstak geldt en wat de lijst op hoofdlijnen inhoudt. Het stappenplan is een hulpmiddel. Het echte rapporteren doet u in eLoket.
  4. Schaf eHerkeningsmiddel niveau 1 aan. Hoe u dat moet doen, staat in het stappenplan.
  5. Doorloop, voordat u gaat rapporteren, de complete EML voor uw bedrijfstak op de door u genomen energiebesparende maatregelen. Is er voor uw inrichting geen EML? Zet dan op een rij welke energiebesparende maatregelen u voor uw inrichting heeft genomen.
  6. Bekijk voordat u gaat rapporteren de instructiefilm over eLoket en gebruik de handleiding
  7. Rapporteer uiterlijk 1 juli 2019 de door u genomen maatregelen in eLoket.

 

Reageer op dit artikel