nieuws

Klaar voor verwarming met 100% waterstof

energie

In de Rotterdamse wijk Rozenburg is een bestaande aardgasleiding getest en goed bevonden voor 100% waterstof, zo meldt netbeheerder Stedin.

Klaar voor verwarming met 100% waterstof

Het is de eerste bestaande gasleiding in de gebouwde omgeving die overgaat op het transport van 100% waterstofgas. In dit demonstratieproject worden woningen verwarmd door als alternatief van aardgas, waterstof te verbranden in cv-ketel. Netbeheerder Stedin werkt hiertoe samen met branderspecialist Bekaert Heating, ketelleverancier Remeha, ingenieursbureau DNV GL, de gemeente Rotterdam en woningstichting Ressort Wonen. Bekaert Heating en Remeha zorgen voor het technisch hart van de speciaal ontwikkelde waterstofketel.

 

Gasleiding gereed voor waterstof

De proef in Rozenburg is een voortzetting van een bestaand project, het zogeheten Power2Gas project. In dat project werd synthetisch aardgas geproduceerd voor de verwarming van een appartementencomplex. Stedin heeft hiervoor vijf jaar geleden een reguliere gasleiding aangelegd om het synthetisch aardgas te transporteren van de installatie waar het gas wordt gemaakt naar het ketelhuis van het appartementencomplex.

Power2Gas-installatie in Rozenburg met de waterstofinstallatie (blauwe containers) en het appartementencomplex (links midden) dat met waterstof verwarmd gaat worden. Beeld: DNV GL

Transport van waterstofgas

Nu is deze gasleiding dus gereed voor het transport van waterstofgas. Synthetisch aardgas en waterstofgas hebben verschillende eigenschappen, maar de leiding is nu geschikt voor beide gassen. In een test is eerst de leiding met stikstof ‘gespoeld’ en op druk gezet. Daarna is de leiding gevuld met 100% waterstof. Na een test van 24 uur was de druk in de leiding ongewijzigd en is de gasleiding akkoord bevonden om in bedrijf te nemen.

 

HR-ketels op waterstof

De laatste stap in de realisatie van het project is de verbouwing van het ketelhuis onder het appartementencomplex en het plaatsen van de eerste HR-ketels op waterstof van Bekaert Heating en Remeha. Men verwacht dat deze ombouw later in dit voorjaar achter de rug is.

Verder onderzoek nodig

Waterstof kan volgens netbeheerder Stedin in de toekomst een alternatief zijn voor de duurzame verwarming van woningen. Uit onderzoek van Kiwa bleek al eerder dat het huidige distributienet voor aardgas geschikt te maken is voor waterstof. De toepassing van waterstof voor verwarming van huizen lijkt potentieel te hebben, maar zou nog wel verder onderzocht worden, aldus de netbeheerder. Met de productie, distributie en het gebruik van waterstof is immers nog geen grootschalige ervaring opgedaan. Netbeheerders in Nederland pleiten er daarom voor om tot 2030 in te zetten op de ontwikkeling en het gebruik van waterstof in de industrie en op een aantal pilots.

 

 

Reageer op dit artikel