nieuws

Innovaties aardgasloze woningen en gebouwen gezocht

energie

Voor energie-innovaties om de gebouwde omgeving versneld aardgasvrij te maken is er sinds kort de subsidie Demonstratie Energie-Innovatie (DEI+). Vanaf 1 april tot 13 augustus 2019 kan de subsidie worden aangevraagd.

Innovaties aardgasloze woningen en gebouwen gezocht

Aardgasvrije oplossingen

DEI+ richt zich op experimenten die binnen een jaar leiden tot aardgasvrije oplossingen. De oplossingen moeten binnen een jaar na afronding van het project beschikbaar zijn voor de markt. Het gaat dan om:

  • Integrale producten van bestaande basisproducten en componenten die snel en seriematig in woningen, gebouwen en wijken kunnen worden toegepast.
  • Gestandaardiseerde totaalpakketten waarmee (combinaties van) woningen, gebouwen en energie-infrastructuur in een wijk aardgasloos kunnen worden gemaakt.
  • Hulpmiddelen en instrumenten die het aardgasloos maken van woningen, gebouwen en wijken vereenvoudigen, goedkoper maken en hinder bij bewoners wegnemen.

 

Proeftuinprojecten aardgasvrije wijken

RVO.nl adviseert aanvragers om zo mogelijk met een projectvoorstel aansluiting te zoeken bij gemeenten die werken aan de proeftuinprojecten aardgasvrije wijken. De komende jaren wil het kabinet samen met gemeenten ongeveer 100 bestaande wijken aardgasvrij maken. 27 gemeenten doen als eerste mee met de proef voor aardgasvrije wijken. Zij krijgen een bijdrage van de Rijksoverheid.

 

DEI+ thema’s

Het hele subsidieprogramma Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie – (DEI+) kent vijf thema’s met elk hun eigen budget en looptijd. Het gaat om de volgende thema’s:

  1. Energie-innovatie
  2. Flexibilisering elektriciteitssysteem (waaronder waterstof)
  3. Innovaties Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
  4. Innovaties Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen – subthema Maatschappelijk vastgoed
  5. Ruimtelijke inpassing van grootschalige duurzame energieopwekking

 

Subsidiebedragen aardgasvrij

De subsidieregeling DEI+ werkt volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Dit betekent dat subsidieaanvragen worden goedgekeurd, totdat het volledige subsidiebedrag op is. Het budget voor het thema ‘Innovaties Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen’ bedraagt 7,45 miljoen euro. Er is ook nog een apart budget voor het subthema maatschappelijk vastgoed. Daarvoor is 3,91 miljoen euro beschikbaar.

 

Informatiebijeenkomsten

RVO.nl organiseert informatiebijeenkomst over de DEI+thema innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen op:

 

Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP)

Een andere nieuwe subsidie voor innovaties op het vlak van aardgasvrije gebouwen is de regeling Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP). Ook daarvoor is naar verwachting vanaf half april budget beschikbaar. Deze subsidies energie-innovaties voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen zijn een onderdeel van de Topsector Energie. De Topsector Energie-regelingen vallen op hun beurt van de Regeling nationale EZ-subsidies. RVO.nl voert al deze regelingen uit.

 

Reageer op dit artikel