nieuws

Nieuwe subsidie voor aardgasvrije woningen en gebouwen

energie

De subsidie Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP) is een nieuwe subsidie om goedkopere aardgasvrije woningen en duurzame warmte en koude te stimuleren. Deze subsidie voor innovatieplannen van kennisinstellingen en organisaties in de bouwsector is beschikbaar vanaf half april.

Nieuwe subsidie voor aardgasvrije woningen en gebouwen

Wie voor de subsidie Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP) in aanmerking wil komen, moet samen met minimaal vier ondernemingen een consortium vormen. Het consortium moet innovatieve plannen ontwikkelen die bijdragen aan aardgasvrije woningen en gebouwen.

 

Energierenovaties en duurzame warmte en koude

Het kan dan gaan om een plan voor de versnelling van energierenovaties in de gebouwde omgeving. Hiervoor is er een budget gereserveerd van 7,2 miljoen euro. Daarnaast is er een budget van 10,4 miljoen euro voor het realiseren van duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving.

 

Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving

Het programma ‘Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving’ moet zorgen voor goede, gebruikersvriendelijke, goedkope en opschaalbare renovaties voor alle belangrijke gebouwtypen. Daarmee bedoelt de overheid ook vooroorlogse bouw en monumenten en utiliteitsbouw. De overheid wil dat de kostprijs van renovatie aanzienlijk gaat dalen door andere industrialisatie en robotisering. Het streven is een daling van 30-45% in 2030 ten opzichte van de huidige kosten.

 

Duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving

Het programma duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving is bedoeld voor zowel individuele als collectieve systemen.

 

Warmtepompsystemen met warmteopslag

Voor individuele huishoudens moeten er stille, compacte, efficiënte en vooral goedkope warmtepompsystemen komen in combinatie met compacte warmteopslag. De overheid streeft naar een kostenreductie van 30-50% in 2025 ten opzichte van de huidige kosten.

Aandachtspunten voor deze warmtepompsystemen zijn:

  • De compactheid van systemen bestemd voor individuele woningen
  • Het voorkomen van extra kosten voor de energie-infrastructuur, door het opvangen van pieken op daarvoor relevante tijdschalen (zoals overbruggen van windloze winterweken).
  • Geluidsreductie

 

Aquathermie, bodemenergie en ondiepe geothermie

Voor de collectieve systemen richt het programma zich op de productie, grootschalige opslag en distributie van duurzame warmte met aandacht voor aquathermie, bodemenergie en ondiepe geothermie (<1.500 meter). Hierbij gaat het onder andere om de voorspelling van de opbrengsten, milieu, het inbouwen van flexibiliteit, inpassing in het systeem, veiligheid en kostprijsreductie.

 

Afgifte-, ventilatie- en tapwatersystemen

De subsidie is niet bestemd voor innovaties op het gebied van afgifte-, ventilatie- en tapwatersystemen, hoewel deze volgens de susbsidieverstrekker ‘zeer relevant zijn voor het totale duurzame warmte-en-koudesysteem in de gebouwde omgeving’.

 

Vooraanmelding voor subsidieaanvraag

Om aan de tender te kunnen meedoen, moeten aanvragers eerst een vooraanmelding doen. Dit kan tot en met 15 april 17.00 uur. RVO.nl beoordeelt de aanvraag en voorziet deze van advies voor verdere uitwerking. Deze fase is essentieel en verplicht om de definitieve aanvraag te mogen doen. De vooraanmelding kan worden ingediend via het Projectideeformulier-topsector-energie.

 

Informatiebijeenkomst MMIP

RVO.nl organiseert op 8 maart een informatiebijeenkomst over de Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s. Aanvragers krijgen hier de gelegenheid om hun projectidee te toetsen in een gesprek. RVO.nl en de TKI Urban Energy kunnen ook helpen bij de vorming van een consortium.

 

 

Reageer op dit artikel