nieuws

Waterstof cv ketels voor 80 woningen

energie

Tachtig nieuwbouwwoningen in Hoogeveen zullen volgend jaar verwarmd worden met cv-ketels op waterstof.

Waterstof cv ketels voor 80 woningen
Dit artikel is 13 maart 2019 herzien

 

Het gaat om tachtig nieuwbouwwoningen in het landelijk-industriële gebied Nijstad-Oost. Dit jaar zouden de partijen gebruiken om de technologie te onderzoeken en ontwikkelen om de warmtevoorziening uit te voeren als waterstof cv ketel. De aanvang van de bouw van deze woningen staat gepland voor begin 2020. De pilot is een initiatief van de Hanzehogeschool Groningen, provincie Drenthe en de gemeente Hoogeveen. Uit de subsidieregeling Waterstof, als onderdeel van de Topsector Energiesubsidie van het ministerie van Economische Zaken (jaarlijks € 100 miljoen), is ruim 400.000 euro toegekend.

 

Subsidie waterstof

Uitgangspunt is dat de toegepaste technologie vertaalbaar moet zijn naar bestaande woonwijken in de rest van Nederland. Daarom wordt in de aanpalende reeds bestaande woonwijk Erflanden onderzocht of via het bestaande aardgasnetwerk de 1.130 woningen aldaar ook gefaseerd op waterstof kunnen overgaan.

Versnellen energietransitie

Een en ander valt te lezen op de website van N-TRA, een organisatie die zich richt zich op het versnellen en concretiseren van de energietransitie. N-TRA is onderdeel van Rendo, vooral bekend als netbeheerder voor elektriciteit en gas in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel.

 

Groene waterstof uit elektrolyser

Om groene waterstof te produceren zou gebruik gemaakt moeten worden van zonnestroom en/of windenergie. Dagblad van het Noorden schrijft dat volgens wethouder Erik Giethoorn van Hoogeveen die groene energie gevonden moet worden in “de overcapaciteit van zonneparken en de eventuele komst van zonnepanelen op de geluidswal van Erflanden”. Verder noemt de krant het aanpalende NAM-terrein waar groene waterstof gemaakt zou gaan worden met een zogeheten elektrolyser. “Dat gaat dan via een leiding naar de huizen toe. Het overtollige gas wordt opgeslagen in tanks in de wijk.”

 

Waterstof in een tankwagen

In het eerste jaar zal ter overbrugging het gas worden aangevoerd met een tankwagen naar een tank op de NAM-locatie Ten Arlo, zo vertelt projectmanager Willem Hazenberg van initiatiefnemer Stork op de website van het Warmtenetwerk. “De volgende stap is een elektrolijn, waarmee we alle waterstof lokaal zullen produceren.” Ook wordt er gewerkt aan een plan voor een brandstofcel in een wijkcentrale die zowel warmte als stroom kan leveren.

Technisch ontwerp van de productie van groene waterstof op hoofdlijnen, voor de nieuwbouwwijk Nijstad-Oost in Hoogeveen.

Speciale cv-ketel voor waterstof

Voor de aanpalende wijk Erflanden onderzoekt men of de 1.130 woningen via het bestaande aardgasnetwerk gefaseerd op waterstof kunnen gaan draaien. Dat kan bijvoorbeeld door het plaatsen van speciale waterstof cv-ketels. Die ketels zouden binnen dit project worden ontwikkeld.  Verder zou men volgens Hazenberg gaan experimenteren met het bijmengen van 20 en 30 procent in de bestaande cv-ketels. “Op die manier kan het systeem een gefaseerde transitie mogelijk maken: er wordt al CO2-winst geboekt zonder dat de gebruiker een nieuwe ketel hoeft te kopen.” De nieuwe waterstof-CV ketel zou aan het einde van 2019 gereed zijn voor toepassing in de pilot en naar verwachting binnen twee of drie jaar beschikbaar zijn voor de markt.

 

Veiligheid van waterstof

De techniek is natuurlijk maar een enkel aspect van de uitdagingen. Volgens de krant zal er onder meer naar de kosten van waterstof worden gekeken ten opzichte van aardas. Daarnaast noemt de krant de acceptatie als maatschappelijk aspect: “Staan mensen er voor open en willen ze overschakelen?” Verder is veiligheid van waterstof een onderwerp van aandacht. De krant weet tot besluit te melden: “Mocht het project in Hoogeveen geen succes worden, dan is rekening gehouden met alternatieve manieren om de huizen te verwarmen.”

 

 

Het waterstofproject is een samenwerking tussen:
 • Stork Nederland
 • N.V. Nederlandse Gasunie
 • Gas Terra
 • Nederlandse Aardolie Maatschappij
 • Bekaert Combustion Technology
 • N-TRA B.V. (onderdeel netwerkbedrijf RENDO)
 • Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
 • Cogas Innovatie & Ontwikkeling
 • Nedstack
 • JP-Energiesystemen
 • Hanze University of Applied Sciences
 • Provincie Drenthe
 • Stichting New Energy
 • Visser & Smit Hanab Distributie
 • Green Planet Pesse
 • DNV-GL Netherlands
 • Arcadis Nederland
 • BAM Infra Energie & Water
 • Haskoning
 • DHV Nederland
 • Enexis Netbeheer
 • Liander
 • Gemeente Hoogeveen

 

 

Reageer op dit artikel