nieuws

Kantoren vanaf 2023 verplicht energielabel C of hoger

energie

Kantoren mogen vanaf 1 januari 2023 alleen nog worden gebruikt als zij energielabel C of hoger hebben. Dit komt overeen met een energie-index (EI) van 1,3 of beter. Dat is vastgelegd in de wijziging van het Bouwbesluit 2012, gepubliceerd op 2 november 2018.

Kantoren vanaf 2023 verplicht energielabel C of hoger

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een gebouw is. Het verplichte energielabel C geldt voor kantoren met ten minste 100 m2 oppervlakte. Zowel kantoren in combinatiegebouwen als afzonderlijke kantoren hebben een labelplicht. Hoe het eigendom verdeeld is, maakt daarbij niet uit.

 

Labelplicht voor hele kantooroppervlak

De labelplicht geldt voor het hele kantooroppervlak. Nevenfuncties, zoals vergaderzalen of een bedrijfsrestaurant, tellen ook mee. De labelplicht geldt niet als de nevenfuncties meer dan de helft van het totale kantooroppervlak beslaan.

 

Gemeente handhaaft verplichting

Kantoorgebouwen die op 1 januari 2023 geen label C hebben, mogen niet worden gebruikt. De gemeente handhaaft de verplichting. Als de labelplicht wordt overtreden, kan de gemeente kiezen voor een waarschuwing. De gebouweigenaar kan dan alsnog aan de verplichting voldoen. Maar maatregelen kunnen strenger zijn. Denk aan een last onder dwangsom of zelfs het sluiten van het gebouw.

 

Energiebesparende maatregelen

Gebouweigenaren kunnen vaak met relatief eenvoudige maatregelen al voldoen aan de energielabel C-verplichting. De Energiebesparingsverkenner Kantoren van RVO.nl geeft gebouweigenaren suggesties over welke maatregelen ze kunnen nemen. De verkenner geeft inzicht in de investeringskosten, de jaarlijkse besparing op energiekosten en de terugverdientijd. Ook laat hij het milieueffect zien, uitgedrukt in CO2-reductie per m2.

 

Subsidies voor energiebesparende maatregelen

De overheid stelt een aantal subsidies beschikbaar voor het nemen van energiebesparende maatregelen. Zo kunnen bedrijven, instellingen en stichtingen die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie fiscaal voordeel behalen met de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA).

Ook is er de regeling Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). De MIA kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kunnen bedrijven 75% van de investeringskosten afschrijven.

 

Lees ook:

Energielabels bestaande gebouwen: hoe zit het ook alweer? 

Bedrijven investeerden fors in warmtepompen en ledverlichting

Nationaal plan voor vermindering energieverbruik vastgoed

Gebouwen in zeven jaar tijd vijftig procent energiezuiniger

 

Reageer op dit artikel