nieuws

Cv-ketel nog niet op zijn retour

energie

De cv-ketel domineert nog altijd de verwarmingsmarkt. In 2017 werden vijf keer zoveel hr-ketels verkocht als warmtepompen. Wel werden er 15% meer warmtepompen verkocht dan in 2016.

Cv-ketel nog niet op zijn retour
Bron: Stichting OVI

Dat blijkt uit de Gasmonitor 2018 van Natuur & Milieu, netwerkbedrijf Alliander en netbeheerder Stedin. Ze brachten met deze publicatie de trends in de warmtetransitie in kaart bij huishoudens en zakelijke gebruikers.

 

Verkoopcijfers en subsidieaanvragen

De samenstellers hebben daarbij gekeken naar verkoopcijfers van de afgelopen vijf jaar van hr-ketels, warmtepompen, pelletkachels, biomassakachels, zonneboilers en inbouwkookplaten. Daarnaast hebben ze het aantal aanvragen geanalyseerd van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) sinds de start van de regeling in 2016.

Cv-ketel nog in de lift

De hr-ketel is nog niet op zijn retour, zo concluderen de samenstellers van de Gasmonitor. Het totale aantal verkochte hr-ketels steeg de laatste vijf jaar naar 425.000 in 2017. Slechts tweeduizend hiervan zijn hybride ketels, volgens de schatting van brancheorganisatie VFK.

 

Meer hr-ketels bij nieuwbouw

De stijging van het aantal geïnstalleerde hr-ketels doet zich verbazend genoeg vooral voor bij de nieuwbouw. het aandeel nieuwbouwwoningen met een hr-ketel steeg in 2015 zelfs harder dan het totale aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen. In 2014 kreeg 51 procent van de nieuwbouwwoningen een hr-ketel, in 2015 78 procent. Dit aandeel bleef in 2016 hoog met 75 procent.

Leestips:

Energieconcepten voor aardgasvrije gebouwen

Ook nieuwbouw in de pijplijn kan nog aardgasvrij

 

Minder hr-ketels in bestaande bouw

Het aantal verkochte hr-ketels voor de bestaande bouw nam tegelijkertijd licht af, van 377.000 in 2015, naar 370.300 in 2016.

Leestip: Einde cv-ketel nog niet in zicht

Alternatieven voor de cv-ketel

Toch neemt ook de vraag naar alternatieven voor de cv-ketel duidelijk toe. In 2017 kregen bijna 70.000 huishoudens installaties waarmee de woning deels of helemaal aardgasvrij is geworden. Van deze groep kreeg in 2017 het grootste deel een warmtepomp, gevolgd door pelletkachels en daarna zonneboilers.

 

Meest subsidie voor pelletkachels bij particulieren

Sinds de start van de ISDE-regeling in 2016 vroegen particulieren het vaakst subsidie aan voor pelletkachels. Het aantal verkochte pelletkachels steeg de afgelopen vijf jaar flink, met gemiddeld 79 procent per jaar en in 2015-2016 zelfs met 136 procent.

Leestip: Misverstanden over pelletkachels en biomassaketels

 

Vakblad Warmtepompen en het Nederlands Platform Warmtepompen organiseren op woensdag 10 oktober het Nederlands Warmtepomp Congres 2018

Vakblad Warmtepompen en het Nederlands Platform Warmtepompen organiseren op woensdag 10 oktober het Nederlands Warmtepomp Congres 2018

 

Warmtepompen populairst op zakelijke markt

Warmtepompen komen bij de aanvragen van particulieren inmiddels op de tweede plaats. Zonneboilers en biomassaketels staan op respectievelijk de derde en vierde plaats. Op de zakelijke markt zijn warmtepompen het populairst.

 

Groei warmtepompen vlakt af

Tussen 2013 en 2017 was er een verdubbeling van het totale aantal verkochte warmtepompen. Maar toch lijkt de groei in 2017 af te vlakken ten opzichte van 2016. In 2016 werden er 44% meer warmtepompen verkocht dan in 2015, terwijl in 2017 slechts 15% meer warmtepompen verkocht werden dan in 2016. Een groeicijfer van 15% is vergelijkbaar met de groei in de jaren voor de introductie van de ISDE.

 

Reageer op dit artikel