nieuws

Nationaal plan voor vermindering energiegebruik vastgoed

energie

Nationaal plan voor vermindering energiegebruik vastgoed

Als het om verduurzamen van vastgoed gaat, heeft het Rijk een voorbeeldfunctie. De komende jaren worden gebruikt om met verschillende maatregelen en innovaties kantoren efficiënter te gebruiken en klimaatinstallaties te optimaliseren.

Het is de bedoeling dat tussen 2008 en 2020 het energiegebruik van het Rijk met totaal 25% daalt. De ingekochte energie is afkomstig van duurzame bronnen.

Zo wordt de uitstoot van CO2 verminderd en is er minder afhankelijkheid van natuurlijke hulpbronnen. Het Rijksvastgoedbedrijf volgt het Nationaal Plan bijna-energieneutrale gebouwen.

Energieagenda

In het Energieakkoord van 2013 staat hoe de overheid zorgt dat de hoeveelheid duurzame energie in Nederland 16% is in 2023. Hierover hebben overheid, werkgevers, vakbeweging en natuur- en milieuorganisaties afspraken gemaakt.

In de Energieagenda staan de afspraken tot 2050. De Rijksministerraad keurde op 16 september 2016 het Klimaatakkoord van Parijs goed. Volgens het Klimaatakkoord moet al het (Rijks)vastgoed uiterlijk 2050 beschikken over een klimaatneutrale energievoorziening.

Leestip
BENG van kracht per 1-1-2020

Fossielvrije energievoorziening

Het Rijksvastgoedbedrijf en Den Haag willen hierop vooruit lopen en willen de belangrijkste overheidsgebouwen in het centrumgebied van Den Haag al vanaf 2040 voorzien van een doelmatige en fossielvrije energievoorziening. De overheid werkt hiervoor samen in het project EnergieRijk Den Haag 2.0 (ERDH 2.0).

Hogere bezettingsgraad rijkskantoren

De Rijksoverheid gaat minder kantoren gebruiken. Van 130 vestigingsplaatsen in 2011 gaan ze terug naar 59 in 2020. Dit komt door de afname van het aantal ambtenaren en vooral door aanpassing van de huisvestingsnorm. Die gaat van 1,1 werkplek per fte naar 0,9 of zelfs 0,7 werkplek per fte.

De maximale oppervlakte per werkplek wordt maximaal 24,5 m2. Door minder kantoren en een hogere bezettingsgraad wordt energie bespaard.

Minimaal energielabel C

Het energielabel van een gebouw laat zien hoe energiezuinig een gebouw is. In gebouwen van meer dan 250 m2, waarin overheidsdiensten worden aangeboden, moet een energielabel voor bezoekers zichtbaar zijn opgehangen.

Het Rijksvastgoedbedrijf huurt of koopt alleen gebouwen met minimaal energielabel C. In 2023 moet het energielabel van alle gebouwen tenminste C zijn. We huren of bezitten dan geen gebouwen met energielabel F of G.

Leestip
– Gebouwen in zeven jaar tijd vijftig procent energiezuiniger
Ban op energieslurpende kantoren
Ook monumenten op termijn aardgasvrij

 

Reageer op dit artikel