nieuws

Booster maakt gasnet geschikt voor meer groen gas

energie

Netbeheerders nemen gezamenlijk maatregelen om het gasnet geschikt te maken voor de toename van groen gas.

Booster maakt gasnet geschikt voor meer groen gas

Landelijk gasnetbeheerder Gasunie Transport Services (Gasunie) en netbeheerder Enexis Netbeheer zijn in de gemeente Midden-Drenthe  begonnen met de aanleg van de groengasbooster. Dat is een compressor op de grens van het landelijke en regionale gasnetwerk, die het grote regionale aanbod van groen gas met de landelijke vraag verbindt.

De groengasbooster wordt gebouwd nabij de groengasproductielocatie van afvalverwerker Attero in Wijster (Drenthe). Naar verwachting kan hij vanaf medio 2019 in gebruik worden genomen.

Klimaatakkoord: meer groen gas nodig

Volgens het Klimaatakkoord is er in 2030 twee miljard kubieke meter groen gas nodig voor de duurzame verwarming van woningen en gebouwen. Dat is meer dan momenteel wordt geproduceerd. De Nederlandse gasnetbeheerders werken daarom samen om het invoeden van groen gas te stimuleren door het grootschalig transport van groen gas mogelijk te maken.

Groen gas lokaal ingevoed

Het potentieel van groengasproductie is aanzienlijk. Alleen al in het Enexis-verzorgingsgebied werd in 2017 50,3 miljoen kubieke meter groen gas geproduceerd. Groen gas wordt op veel plekken lokaal ingevoed in het gasnet. Dat gebeurt op plekken waar de druk lager is en het groen gas direct door omliggende huishoudens en industrieën wordt afgenomen.

Groen gas comprimeren naar hoge druk

In de zomer is de lokale vraag naar gas echter beperkt, terwijl de productie van groen gas continu blijft. Door in de zomermaanden met behulp van de groengasbooster groen gas te comprimeren naar hoge druk, kan het lokale overschot aan groen gas ingevoed worden in het landelijke gasnet.

Leestip:
Gasverbruik gaat flink stijgen door elektrificatie

Jaarlijks 17.000 huishoudens extra

Met de inzet van de groengasbooster zouden jaarlijks 17.000 huishoudens extra kunnen worden voorzien van groen gas. Dat is een gebied ter grootte van bijvoorbeeld Hoogeveen of Landgraaf.

De landelijke vraag naar groen gas is namelijk wel het hele jaar door voldoende groot. Omdat de groengasbooster slechts het ‘overtollige’ groen gas hoeft te comprimeren, zorgt dit voor een compact en efficiënt systeem. Dit biedt bovendien ruimte aan nieuwe aanbieders om ook hun groen gas in het lokale net in te voeden.

Landelijk netwerk stopgezet

Om de werkzaamheden deze week veilig uit te kunnen voeren was het transport van aardgas vanuit het landelijk netwerk stopgezet. Normaal gesproken moet er dan een noodvoorziening worden aangebracht zodat het aardgas via een andere route van Gasunie naar het Enexis netwerk getransporteerd kan worden.

Maar dat was in dit geval niet nodig omdat de afvalverwerker Attero voldoende had geproduceerd om de 10.000 huishoudens in dit gebied van voldoende groen gas te kunnen voorzien.

Groen gas

Groen gas wordt gemaakt door biogas geschikt te maken voor huishoudelijk gebruik. Groen gas wordt schoon geproduceerd, is hernieuwbaar en is daarmee de duurzame variant van aardgas. Het grootschalig kunnen produceren van groen gas is essentieel om de energietransitie een stap verder te brengen.

Leestip:
Gas is niet meer de norm
Is de cv-ketel klaar voor de omschakeling naar H-gas?

Reageer op dit artikel