nieuws

Nieuwe eisen voor certificaathouders bodemenergiesystemen

energie

Installatiebedrijven die het certificaat voor bodemenergiesystemen BRL6000-21/00 hebben, moeten per 1 april 2018 voldoen aan de nieuwe versie van deze richtlijn. De definitieve versie daarvan is al gepubliceerd op 1 september 2017, maar de overgangsperiode is nu bijna voorbij.

Nieuwe eisen voor certificaathouders bodemenergiesystemen

BRL6000-21/00 is het certificaat voor het ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen en het beheren van bodemenergiesystemen. Sinds 1 oktober 2014 moeten installatiebedrijven die deze werkzaamheden uitvoeren in het bezit zijn van dit certificaat.

De nieuwe versie van deze BRL is op 1 september 2017 bindend verklaard door het certificeringsinstituut KvINL. Onlangs is KvINL door het Ministerie van I&W geïnformeerd over de ingangsdatum. De nieuwe BRL6000-21/00 is vanaf 1 april 2018 definitief aangewezen in de ‘Regelgeving Bodemkwaliteit’.

 

Belangrijke wijzigingen BRL6000-21/00

  • Reeds afgegeven certificaten op basis van de oude BRL-delen blijven geldig tot uiterlijk 1 april 2019.
  • Bestaande certificaathouders krijgen een nieuw certificaat na een positieve vervolgcontrole volgens de nieuwe BRL.
  • De BRL kent een beperkte uitbreiding. Zo is de BRL uitgebreid met kleine warmtepompinstallaties met gesloten bronnen. Is een bedrijf al gecertificeerd en verricht het geen activiteiten met dergelijke installaties, dan hoeft het zich hiervoor niet te laten certificeren.
  • Nader omschreven en duidelijker zijn communicatieprotocollen tussen de verschillende onderdelen van een bodemenergiesysteem. Dit komt een-op-een terug in de certificering volgens SIBK (verantwoordelijk voor certificering van het ondergrondse deel van een warmtepompsysteem).
  • De nieuwe BRL verduidelijkt de communicatie over bodemenergiesystemen tussen collega’s of externe specialisten die daarvoor zijn ingehuurd of aan wie het werk is uitbesteed.
  • Opgenomen is het KvINL-procescertificaat. Dit certificaat vervangt het Komo-Instal keurmerk.

 

Lees ook:

Wko-installaties ontwerpen vereist kennis en communicatie

Whitepaper: hoe werkt een wko-installatie

Boren naar aardwarmte: hoe dieper hoe beter?

Reageer op dit artikel