nieuws

‘We moeten geen gasfornuizen meer verkopen’

energie

Als we geen gasfornuizen meer verkopen raken we sneller van het gas af, zo redeneert kamerlid Liesbeth van Tongeren van GroenLinks. En ze wil geen aardgasleidingen in stand houden voor biogas of waterstof.

‘We moeten geen gasfornuizen meer verkopen’

GroenLinks Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren is groot voorstander van een gasloos tijdperk. Ze draagt die boodschap al meer dan twintig jaar uit, sinds 2010 in de landelijk politiek, maar ook in haar vorige functie als directeur van Greenpeace Nederland, van 2003 tot 2010. Van Tongeren wil vaart maken. “We raken sneller van het aardgas af als we geen gasfornuizen meer verkopen en stoppen met het aanleggen van aardgasleidingen in nieuwbouwwijken.”

Groen gas geen goed idee

Het in stand houden van het aardgasnet in steden voor de distributie van groengas, zoals biogas uit bijvoorbeeld vergisting van gft of rioolwaterslib, vindt Van Tongeren geen goed idee. Hetzelfde geldt voor waterstof, dat uit duurzame windenergie van grootschalige windparken op zee kan worden gemaakt en opgeslagen. “We hebben er te weinig van om het voor verwarming van al onze huizen te gebruiken. Gas voor verwarming is primitief gebruik van die mooie grondstof. En we kunnen waterstof beter benutten voor de industrie in Rotterdam en Eemshaven en voor zwaar wegtransport”, zo meent Van Tongeren.

 

Geen tijd meer voor discussies

“We liggen zover achter op de realisering van duurzame energie in de gebouwde omgeving dat we niet moeten kibbelen of een warmtenet wel duurzaam genoeg is of een woning wel helemaal ‘nul op de meter’. Als we zoals Denemarken in 1980 waren begonnen met nieuwbouw structureel energievriendelijk te maken met goed geïsoleerde huizen en het verduurzamen van de energievoorziening, dan was er ruimte voor principiële discussies. Maar wij hebben nu alles nodig. We moeten in ruim 30 jaar 7 miljoen woningen verduurzamen. Dat zijn er meer dan 230 duizend per jaar of meer dan 600 per dag.”

 

Geen uitfaseringsplan voor gas

We hebben pas zeer recent de aansluitplicht voor aardgas geschrapt, de gasindustrie heeft tien jaar onder een steen geleefd en geen uitfaseringsplan voor aardgas ontwikkeld, aldus Van Tongeren. “En de NAM weigert openheid van zaken te geven over de export naar België en Frankrijk en Duitsland. In die eerste twee landen blijkt nu dat het aardgas ook wordt gebruikt voor elektriciteitsproductie. Daar is nooit over onderhandeld.”

 

Warmtenetten als het kan

Van Tongeren wil vaart maken. “Warmtenetten waar het kan. Zelfs als een warmtenet tijdelijk op de restwarmte van een kolencentrale draait, moet dat dan maar, mits die centrale een in steen gebeitelde sluitingsdatum heeft. Dan hebben we even de tijd om het warmtenet te voeden met een duurzame bron, zoals geothermie. Verder kan veel nieuwbouw in all-electric woningen, zonneboilers en voor als het echt koud is twee infraroodpaneeltjes in huis. Er is niet één beste aanpak voor heel Nederland, maar laat duizend bloemen bloeien.”

 

Liesbeth van Tongeren, GroenLinks-Tweede Kamerlid is één van de sprekers op het ZEN-middagcongres ‘aardgasvrije nieuwbouw’ op 29 maart.

 

Verder lezen

Is de cv-ketel passé?

Nieuwbouw nog dit jaar zonder gasaansluiting

Installateur meest geschikt voor advies over verduurzaming

 

 

Reageer op dit artikel