nieuws

Wie betaalt de rekening naar gasloos?

energie

Wie betaalt de rekening naar gasloos?

Dat was de centrale vraag op het openingsdebat van de vakbeurs VSK. In het debat ging het over de vraag wie uiteindelijk de rekening gaat betalen voor de verduurzaming van de woningenvoorraad, een proces dat ook lijkt te worden beïnvloed door het versneld dichtdraaien van de Groningse gaskraan.

Uneto-VNI voorzitter Doekle Terpstra: “Mensen zijn zich onvoldoende bewust van de persoonlijke consequenties van politieke keuzes. Er ligt een grote opgave om daarvoor een breed draagvlak te creëren.”

 

Verduurzamen met financiële regelingen

Terpstra riep pensioenfondsen, banken en overheid op na te denken over financiële regelingen waarmee het voor de burger aantrekkelijk wordt gemaakt te investeren in verduurzamen. “Technisch gezien zijn er verschillende wegen die naar Rome leiden”, vertelt Terpstra. “Die zijn niet allemaal uitgekristalliseerd. Het zal de komende jaren trial and error worden, maar laat de consument vooral kiezen welke weg hij wil bewandelen.”

 

Installatiebranche verantwoordelijk voor bewustwording

“Aan de branche de vraag hoe wij de consument  zo helder mogelijk kunnen informeren. Nu heeft hij geen idee wat er allemaal mogelijk is. Daar begint bewustwording. Die bewustwording is een verantwoordelijkheid van de installatiebranche.”

 

Kosten voor de consument

Henk Sijbring, voorzitter van de vereniging van ketelleveranciers VFK, heeft moeite met het ‘framen’ van de kosten voor de consument. Volgens berekeningen van Ecofys zouden die neerkomen op zo’n 18 duizend euro per huis. Dat kan volgens Sijbring veel voordeliger met de hybride warmtepomp: “Dan kom je met drie tot vier duizend euro al een heel eind. Het schermen van zulke hoge bedragen staat haaks op het creëren van draagvlak.”

 

Meer wegen naar Rome

Volgens Terpstra heeft het geen zin de beste mogelijkheden met elkaar te bevechten. “Techniek is één, draagvlak is twee. Met het noemen van bedragen van 18 duizend euro bereik je alleen de elite die het kan betalen. Mij gaat het om die burger in de Betuwe. Die schrikt van zo’n bedrag. Daarom moeten we naar financieringsarrangementen. Daar ligt echt een verantwoordelijkheid bij banken, pensioenfondsen en overheden. Die moeten het institutionele gesprek hiervoor starten. We moeten de – financiële – onzekerheid bij de burger wegnemen.”

 

Verplicht verduurzamen

Michiel van Werven, Managing Consultant Berenschot, pleit echter voor een hardere lijn, naar analogie wat gemeenten nu doen met het al dan niet toestaan van dieselauto’s in milieuzones. Hij vindt dat de overheid eisen mag stellen van de huisinstallaties voor wat betreft bouwjaar en een verplicht rendement. “We moeten veel harder doorpakken als we de doelstellingen willen bereiken.”

 

Tekort aan vakmensen

Blijft de vraag of de sector sowieso wel in staat is daadwerkelijk als spelbepaler op te treden als er nu al een tekort aan vaklieden is. Terpstra ziet het gebrek aan goed gekwalificeerde mensen als een veelkoppig monster, waar hij ‘wel een uur over kan praten. “Zo ingewikkeld is het. Op de arbeidsmarkt moet de installatiesector concurreren met de zorg, de politie en ga zo maar door. Het is een strijd om human capital. We zullen al onze inventiviteit en creativiteit moeten inzetten.”

 

 

Meer informatie over de VSK vakbeurs is hier te vinden.

Direct gratis inschrijven voor de vakbeurs VSK kan hier.

 

Reageer op dit artikel