nieuws

BENG van kracht per 1-1-2020

energie

De nieuwe energieprestatie-eisen voor nieuwe gebouwen, ook wel bekend als BENG, worden van kracht op 1 januari 2020. Dat heeft minister Ollongren bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

BENG van kracht per 1-1-2020

In eerdere brieven aan de Tweede kamer is gecommuniceerd dat vanaf eind 2020 alle nieuwe gebouwen bijna-energieneutraal moeten zijn, zo schrijft minister Ollongren aan de Tweede Kamer. “Om dit mogelijk te maken, heb ik besloten dat op de bouwaanvragen voor alle nieuwe gebouwen die vanaf 1 januari 2020 worden ingediend, de BENG-eisen van toepassing zullen zijn.”

 

Definitie bijna energieneutraal gebouw

In de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), de Europese Richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen, en in het Nederlandse Energieakkoord is vastgelegd dat vanaf 2020 alle nieuwe gebouwen bijna energieneutraal (BENG) moeten zijn. Voor overheidsgebouwen geldt deze eis al vanaf 1 januari 2019. De definitie van ‘Bijna energieneutraal gebouw (BENG)’ is in de EPBD globaal vastgelegd en moet in Nederland nog nader uitgewerkt worden.

 

Van EPC naar BENG

Nederlandse bouwers en installateurs krijgen binnenkort dus te maken met nieuwe prestatie-eisen en nieuwe rekenmethoden voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen. De BENG-eisen zullen op termijn de EPC (energieprestatiecoëfficiënt) vervangen. Het Nederlands normalisatie-instituut (NEN) werkt aan de nieuwe bepalingsmethode in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De nationale bepalingsmethode wordt vastgelegd in een Nederlands Technische Afspraak (NTA 8800).

 

BENG-eisen en nieuwe bepalingsmethode

De eerste versie van de nieuwe methode moet medio 2018 voor 90 procent klaar zijn. Op basis van deze versie van de NTA 8800 moet vervolgens gekeken worden naar de kosten van definitieve eisen voor bijna-energieneutrale nieuwbouw. In de loop van 2018 moeten vervolgens de nieuwe BENG-eisen en de bepalingsmethode definitief worden. “De komende tijd zal hard gewerkt worden aan de onderzoeken die leiden tot de definitieve BENG-eisen. De markt is hierbij betrokken”, zo schrijft minister Ollongren.

 

NEN 7120 en NEN 7125

De rekenmethode voor de huidige EPC is vastgelegd in de recent gewijzigde normen NEN 7120 (energieprestatie van gebouwen) en NEN 7125 (energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau). Deze normen zijn pas afgelopen juni gepubliceerd. De geldende versie van het Bouwbesluit, Bouwbesluit 2012, verwijst echter nog naar de eerdere versies van deze normen.

 

Bepalingsmethode tot 2020 ongewijzigd

De minister geeft aan dat ze de markt niet met teveel ingrijpende wijzigingen tegelijk wil opzadelen. Daarom zal de bepalingsmethode voor de energieprestatie tot invoering van de nieuwe bepalingsmethode en de nieuwe BENG-eisen in 2020 ongewijzigd blijven. De inhoud van de gewijzigde normen zal zoveel als mogelijk worden meegenomen in de nieuwe methode, aldus minister Ollongren.

 

BENG-indicatoren

Hoewel de BENG-eisen voor Nederland dus nog niet helemaal zijn vastgelegd, is er al een en ander over bekend. Duidelijk is bijvoorbeeld dat het nieuwe eisenpakket bestaat uit drie ‘indicatoren’.

  • De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  • Het maximale primair fossiel energiegebruik, in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
  • Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

 

BENG in de Nederlandse bouwpraktijk

Welke minimumwaardes gaan voor elke van deze eisen gelden? En zijn deze eisen haalbaar en realiseerbaar in de Nederlandse bouwpraktijk? Daarover leest u meer in de gratis te downloaden whitepaper “Alles wat u moet weten van BENG”.

 

Lees ook:

Energieprestatie gebouwen wordt inzichtelijker

Bepalingsmethode energieprestatie van gebouwen op de schop

Wijzigingsblad bij NEN 7120 gepubliceerd

Reageer op dit artikel