nieuws

Aardgasloze woningen en wijken in Westland

energie

Gemeente Westland, Energie Transitie Partners, ONW, BPD Ontwikkeling, Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom en Westland Infra maken plannen voor ongeveer 5000 aardgasloze woningen in de gemeente Westland.

Aardgasloze woningen en wijken in Westland

Het plan gaat uit van de aanleg van acht aardgasloze woonwijken en twee aardgasloze gebieden in de gemeente Westland (Zuid-Holland).In het plan krijgt duurzame warmte zoals aardwarmte een belangrijke rol. Het zou gaan om ongeveer 5000 woningen. Naar verwachting worden de eerste woningen eind 2018 gebouwd. De betrokken partijen ondertekenden op 24 oktober een intentieovereenkomst.

 

Aardgasloze nieuwbouwwoningen

De aardgasloze nieuwbouwwoningen bevinden zich in de projecten:

– De Kreken (Poeldijkerhout) in Poeldijk

– Westmade in Monster

– Liermolen – Molensloot in De Lier

– Monster Noord

– Wateringen Noord

– Waelpark tussen ‘s-Gravenzande en Naaldwijk

– Gantel de Baak in Naaldwijk

 

Zwaardere elektriciteitsnetten

Voor wijken zonder aardgas gelden er bijzondere eisen aan de aanleg van elektriciteitsnetten. Het pompvermogen voor warmtenetten en het elektrisch bijverwarmen van woningen vragen meer capaciteit van het elektriciteitsnet. Netbeheerder Westland Infra is daarom als initiatiefnemer betrokken bij de omslag naar aardgasloze wijken en woning. Op deze manier wil de netbeheerder kennis en ervaring opdoen om op efficiënte wijze de bestaande gasnetten uit te faseren.

 

Green Deal aardgasvrije wijken

De gemeente Westland is een van de gemeenten die de Green Deal aardgasvrije wijken heeft ondertekend. Om aardgasvrij wonen te stimuleren heeft de overheid op 8 maart 2017 met 30 gemeenten, 12 provinciën en 5 netbeheerders een Green Deal aardgasvrije wijken gesloten. Gemeenten spraken daarin af om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas.

 

Geothermie in glastuinbouw start energietransitie

Wethouder Theo Duijvestijn: “Nederland zal de komende jaren afscheid moeten nemen van fossiele brandstoffen, zoals aardgas. In de glastuinbouw is de energietransitie een aantal jaar geleden al in gang gezet met diverse geothermieprojecten. Door nieuwbouwwoningen te voorzien van duurzame warmte, is dit een mooie vervolgstap in de verduurzaming van Westland.”

Reageer op dit artikel