nieuws

DGBC: “Verduurzaam 1000 gebouwen per dag”

energie

Tot 2050 moeten 1.000 gebouwen per dag verduurzaamd worden, vindt de Dutch Green Building Council (DGBC). Anders lukt het nooit om voor 2050 een energieneutrale gebouwde omgeving te krijgen.

DGBC: “Verduurzaam 1000 gebouwen per dag”
Wijkerzand Projecten / Houben Van Mierlo Architecten

De DGBC heeft daarvoor een ‘Deltaplan Duurzame Renovatie’ gemaakt in samenwerking met marktpartijen uit de bouw- en vastgoedsector. Allemaal vinden zij dat het nodig is de gebouwde omgeving sneller en grondiger te verduurzamen dan momenteel gebeurt. De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor bijna 40% van de CO2-uitstoot.

 

Meters maken met verduurzaming gebouwen

In het Deltaplan spoort de DGBC de bouw- en vastgoedsector aan om ‘meters te maken voor het klimaat’. De stichting constateert dat de bouwsector voor een zeer grote uitdaging staat om de afspraken gemaakt bij het Klimaatakkoord in Parijs waar te maken. Als alle gebouwen in 2050 klimaatneutraal moeten zijn, betekent dat een verduurzaming van 1.000 gebouwen per dag, zo becijferde de DGBC.

 

Vijf werkgroepen rond verduurzaming utiliteitsbouw

Sinds het Klimaatakkoord eind 2015 werkt DGBC samen met haar achterban aan dit deltaplan. Er zijn vijf werkgroepen gevormd rond verschillende gebouwfuncties in de utiliteitsbouw: kantoren, retail, scholen, logistiek en zorggebouwen. Elke werkgroep heeft een eigen voorzitter en werkt aan zijn eigen speerpunten. De voorzitters presenteren die op de website deltaplanduurzamerenovatie.nl.

 

Verduurzaming kantoren

Jaap van Rhijn (CEO Colliers) is voorzitter van de werkgroep Kantoren. Hij gaat zich met zijn werkgroep toeleggen op het verhogen van de label-ambitie en het opwekken van duurzame energie. ”Ondanks de goede bedoeling van de overheid om een label-verplichting op te leggen aan kantoorgebouwen, blijkt dit niet voldoende om de essentiële sprong te maken”, aldus Van Rhijn. “Het is voor ons allemaal van belang dat we snel onderzoeken wat nodig is om de klimaatdoelstellingen te halen. Dat moeten we zo snel mogelijk omzetten in actie. Gezien de komende formatie is het ook een belangrijk signaal aan de verschillende politieke partijen.”

 

Verduurzaming logistieke gebouwen

Jeanet van Antwerpen (directeur SADC) leidt de werkgroep Logistiek. Zij stelt dat de nadruk moet komen te liggen op het renoveren van logistieke gebouwen van tussen de 10 en 25 jaar oud. ”Logistieke panden van 10 tot 25 jaar zijn vaak aan renovatie toe. Dat is een goed moment om kritisch te kijken naar wat duurzamer kan en hoe je daarmee geld kan besparen en waarde toevoegt aan je vastgoed. Gebouwen van deze leeftijd zijn dan ook een belangrijke target voor de werkgroep Logistiek.”

 

Verduurzaming in de retail

Anneke de Vries (Albert Heijn) is voorzitter van de werkgroep Retail. Zij stelt dat de retailsector een enorme uitdaging heeft om de bestaande voorraad te verduurzamen. Grote uitdaging is om de financieringsvraagstukken op te lossen. “Wat de opgave er niet gemakkelijker op maakt, is dat we het hebben over bestaand vastgoed. Maar zeker als je gebruikmaakt van innovatie en techniek en nieuwe wegen durft te bewandelen, liggen ook daar volop kansen.”

 

Verduurzaming van scholen

Ewoud van der Sluis (Hevo) is verantwoordelijk voor de werkgroep Onderwijs. Zijn uitdaging ligt in het renoveren van de voorraad tussen 1965 en 1975. ”Hóe scholen kunnen worden verduurzaamd, weten de meeste partijen wel. We willen allemaal graag zogenaamde ‘frisse scholen’ voor onze kinderen en de overheid verplicht vanaf 2020 nieuwe scholen Bijna Energie Neutraal (BENG) uit te voeren. Bij renovatie, vernieuwbouw en duurzaam onderhoud loont het bovendien energie- en onderhoudsbesparing te kapitaliseren voor duurzame investeringen. En toch belemmeren (overheids)financiering, wetgeving en fiscaliteit de grote verduurzamingsslag in het onderwijs. Het zijn deze drie aspecten waarvoor wij best practices willen leveren om zo de sector te helpen per gebouwopgave slim na te denken.”

 

Verduurzaming van zorggebouwen

En voor zorggebouwen maakt Philip Blaauw (INNAX) zich hard. Hij pleit voor een labelplicht voor zorggebouwen. ”Voor de zorg is het verduurzamen van gebouwen vaak net te ver weg van de kernactiviteit om daar hoge prioriteit in mensen en middelen aan te kunnen geven. De werkgroep Zorg van het Deltaplan van de DGBC zet daarom in op ‘People’ naast ‘Planet & Profit’. Zorggebouwen moeten gezonde gebouwen worden en daarbij ook de CO2-emissies en kosten verlagen.”

“Daarnaast zet de werkgroep in op een concreet ‘stappenplan voor het verduurzamen’ van de eerste gebouwportfolioanalyse tot en met een energiemanagementsysteem. Ten slotte mobiliseren we verschillende ‘versnellers’ die bijvoorbeeld met financiering (banken), wettelijke druk en handhaving (overheden) en duurzame inkoopcondities (zorgverzekeraars) de zorgsector tot realisatie van de Parijsdoelstellingen kunnen bewegen.”

Reageer op dit artikel