nieuws

Aardgas-discussie onevenwichtig zegt Gasunie

energie

Afgelopen week stelde onderzoeksinstituut TNO dat Nederland mogelijk al heel snel gas moet importeren. Maar volgens Gasunie is die informatie niet actueel en niet accuraat.

Aardgas-discussie onevenwichtig zegt Gasunie

TNO presenteerde een aantal scenario’s bij de vraag: wanneer sluit onze gasvraag niet meer aan op wat we uit de bodem halen en hoe gaan we om met de import van gas? Importgas is namelijk hoogcalorisch, in tegenstelling tot ons eigen gas, dat laagcalorisch is. Dat vergt onder meer – in nieuwe fabrieken – bijmenging met stikstof, dan wel de aanpassing en ombouw van onze geisers, ketels en kooktoestellen.

 

Importafhankelijkheid aardgas

Gasunie vindt de beeldvorming onevenwichtig, zoals de Nederlandse vraag/aanbodbalans zich toespitst op slechts één van de gepresenteerde scenario’s: “namelijk een scenario waarin al over een jaar of vier een structurele importafhankelijkheid zal ontstaan. Met evenveel recht had TNO in lijn met één van haar andere scenario’s kunnen stellen dat met het huidige beleid nog tot circa 2030 flexibiliteit/leveringszekerheid met behulp van aardgas vanuit Nederland kan worden gegarandeerd.”

 

Gasrotonde

TNO roept op tot beleid en regie vanuit de overheid; haast is geboden. Maar Gasunie stelt dat er al veel kennis en ervaring is met de import van gas. “Dankzij de in de afgelopen jaren ontwikkelde infrastructuur – een internationaal aangesloten gasrotonde die gasstromen uit vele richtingen kan ontvangen, zijn de internationale stromen allang op gang. De suggestie dat er nu sprake zou zijn van ‘het betreden van onbekend terrein’, het naderen van ‘een kritiek punt’, waar met ‘adaptief beleid’ dringend iets aan gedaan moet worden is dus niet goed te begrijpen.”

 

Energietransitie

Gasunie is het met TNO eens dat er meer aandacht moet komen voor de energie-transitie. “Waar het echt om gaat is hoe we er op de langere termijn voor zorgen dat de energietransitie lukt, dat de klimaatdoelstellingen tijdig kunnen worden gehaald met een CO2-arme energievoorziening die voor iedereen veilig is. Die bovendien betrouwbaar is, en betaalbaar gehouden kan worden. Dat is wel degelijk nog grotendeels ‘onbekend terrein’.” Gasunie gaat niet specifiek in op de problematiek hoogcalorisch versus laagcalorisch gas.

 

 

Verder lezen:
Aardgas in de energietransitie
‘Nieuwbouwwijk zonder aardgas goed mogelijk’
PVT-panelen met bufferzak voor gasloos koelen en verwarmen
Reageer op dit artikel