nieuws

Subsidie voor gasloos verwarmen in Amsterdam

energie

Amsterdammers die hun bestaande woning van het gasnet loskoppelen, kunnen daar vanaf 1 september subsidie voor aanvragen. Voor het aanleggen van verwarming met stadswarmte, een warmtepomp of een andere gasloze installatie, kunnen ze maximaal 5.000 euro krijgen.

Subsidie voor gasloos verwarmen in Amsterdam

Het college van B&W trekt in totaal 5 miljoen euro uit voor deze operatie. Amsterdam wil de CO₂-uitstoot drastisch verminderen en daarom in 2050 volledig aardgasloos zijn. Daarvoor moeten ruim 350.000 woningen overgaan van aardgas naar duurzame verwarming en elektrisch koken. In dat kader krijgen nieuwbouwwijken in de hoofdstad al geen gasaansluiting meer.

 

Geen gasleiding voor nieuwbouw

Henk Kamp, minister van Economische Zaken, stuurde in juni een wetswijziging naar de Tweede Kamer om de wettelijke verplichting van een gasaansluiting voor nieuwbouwwoningen te laten vervallen. Vaak is dit nog niet de gangbare praktijk. Volgens het onderzoek Aardgasvrije nieuwbouw van Natuur en Milieu uit mei 2017 krijgt 64% van de huizen nog een aansluiting op het aardgasnet. Dit komt neer op bijna 150.000 woningen in de komende 5 jaar.

 

In 2050 gasloos

Eerder werd al in de Energienota afgesproken dat in 2050 alle woningen van het gas af moeten zijn. Omdat de gebouwde omgeving verantwoordelijk is voor tenminste 30 procent van de Nederlandse energievraag, streeft de overheid naar een sterke vermindering van de warmtevraag en van aardgasverbruik.

 

Green Deal aardgasvrije woningen

Om aardgasvrij wonen te stimuleren is op 8 maart 2017 met 30 gemeenten, 12 provinciën en 5 netbeheerders een Green Deal aardgasvrije wijken gesloten. Gemeenten spraken daarin af om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. Dit betreft voornamelijk bestaande woningen. Alle gemeenten die betrokken zijn bij de Green Deal, hebben inmiddels initiatieven voorbereid om bestaande wijken, in overleg met de bewoners, aardgasvrij te maken.

Reageer op dit artikel