nieuws

Subsidie voor innovaties met waterstof

energie

Waterstof kan een belangrijke rol gaan spelen in de energietransitie. De overheid ondersteunt daarom innovaties op dit gebied vanaf 1 juli 2017 met de nieuwe subsidieregeling Waterstof.

Subsidie voor innovaties met waterstof

“Waterstof zal samen met elektriciteit de ruggengraat vormen van een nieuw CO2-arm energiesysteem”, zegt Marcel Weeda. Hij is senior onderzoeker bij Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en bovendien programmamanager Waterstof bij de Topconsortia Kennis en Innovatie (TKI) Gas, onderdeel van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks 100 miljoen euro subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties.

Schone energiedragers

“We hebben behoefte aan schone energiedragers”, zegt Weeda. “Andere energiedragers kunnen maar beperkt in onze energiebehoefte voorzien. En niet alles is te elektrificeren. Hier komt waterstof om de hoek kijken. Met waterstof kun je bovendien energie van zon en wind inpassen in de vorm van gas. Dit maakt de inzet, opslag en transport van deze energie flexibel. Dat is van groot belang voor de transitie.”

Drie toepassingsgebieden

De nieuwe subsidieregeling richt zich op drie toepassingsgebieden. Weeda: “Kansrijk is verduurzaming van industrieel waterstof en inzet voor hogetemperatuurwarmte in de industrie. Daarnaast is verkeer en logistiek belangrijk met aandacht voor zowel technologie voor voertuigen als vulpunten. Tot slot richt de regeling zich op de waterstofoptie voor effectieve inpassing van wind- en zonne-energie.”

Basis van aardgas

Toch twijfelen critici of waterstof wel zo schoon is. De productie vindt namelijk vooral plaats op basis van aardgas, een fossiele brandstof. “Nog wel” zegt Weeda. “Maar als energiedrager is het net zo schoon als elektriciteit. En beide kun je ook volledig schoon produceren. Het gaat om het toekomstperspectief.”

Hoge kosten

Een ander kritiekpunt gaat over de hoge kosten van bijvoorbeeld waterstofauto’s. Heeft de technologie daardoor wel toekomst? Weeda: “Nieuwe technologie is in het begin altijd duurder. Wanneer de aantallen komen, gaan de kosten omlaag. De subsidieregeling is nu juist bedoeld om ontwikkeling te stimuleren. Dat moet uiteindelijk leiden tot lagere kosten en duurzamere waterstof.”

Subsidievoorwaarden

Vanaf 1 juli kunnen bedrijven en kennisinstituten een subsidieaanvraag indienen. Op rvo.nl staat wat de voorwaarden voor de subsidie zijn.

 

Lees ook:

‘Technologie nog te duur voor doorbraak power-to-gas’.

In projecten met Power-to-gas wordt elektriciteit omgezet in waterstof of methaan. Met deze stoffen kan het aardgasnet worden bijgevoed en kunnen onder andere gebouwen worden verwarmd. Een experiment daarmee vond plaats in de Rotterdamse wijk Rozenburg. In Gawalo 03-04 van maart-april 2015 deed Tijdo van der Zee verslag van dit experiment.

 

Reageer op dit artikel