nieuws

‘Energieprestatienorm voor Maatregelen op Gebiedsniveau (EMG)’ gepubliceerd

energie

Onlangs is de nieuwe NEN 7125 ‘Energieprestatienorm voor Maatregelen op Gebiedsniveau (EMG)’ gepubliceerd. NEN 7125 is de opvolger van ‘voornorm’ NVN 7125:2011.

‘Energieprestatienorm voor Maatregelen op Gebiedsniveau (EMG)’ gepubliceerd

Soms is het efficiënter om binnen een gebied energie te besparen in plaats van voor elk gebouw apart. Met de EMG kan de invloed van zo’n collectieve actie worden gewaardeerd in de energieprestatie van de aangesloten gebouwen. Hiervoor bestond sinds 2011 een ‘voornorm’. Deze is nu herzien en krijgt de status van een NEN-norm.

Maatregelen op gebiedsniveau

NEN 7125 geeft termen, definities en de bepalingsmethode van de energieprestatie van maatregelen op gebiedsniveau. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn warmte- en koudenetten, biogasnetten, duurzaam gas via het landelijke gastransportnetwerk of duurzame elektriciteit via het landelijke elektriciteitstransportnetwerk.

Van voornorm naar norm

In 2011 publiceerde NEN de voornorm NVN 7125, zodat de markt alvast kon wennen aan en werken met deze bepalingsmethode. Volgens het normalisatie-instituut zijn deze praktijkervaringen en de ontwikkeling van nieuwe technieken meegenomen bij de doorontwikkeling van de voornorm naar een norm.

Wijzigingen NEN 7125

Het normontwerp van NEN 7125 is medio 2015 voor commentaar gepubliceerd. De normcommissie heeft de ingezonden commentaren besproken en de commentaargevers geïnformeerd over de wijzigingen die zijn aangebracht.

De belangrijkste inhoudelijke aanpassingen ten opzichte van NVN 7125 zijn:
– het elimineren van beleidsmatige keuzes in de norm;
– aangepaste bepaling van de distributieverliezen voor warmte- en koudenetten;
– aangepaste waardering van warmtekrachtkoppeling zonder en met derving;
– toevoeging van de waardering van biobrandstoffen voor alle soorten warmte- of koudeopwekkers;
– toevoeging van de waardering van biogasnetten;
– koppeling tussen specifieke gebruikers en nieuwe opwekkers in warmte- of koudenetten;
– toevoeging van de bepaling van de CO2-emissie.

Gecontroleerde kwaliteitsverklaring

De waardering van EMG-maatregelen bij bestaande bouw is momenteel alleen mogelijk met een gecontroleerde kwaliteitsverklaring. Dat komt omdat een gebiedsmaatregel, bijvoorbeeld stadsverwarming, zowel energie levert aan nieuwbouw als aan bestaande bouw en een nieuw gebouw bij oplevering geldt als een bestaand gebouw. Ook bij nieuwbouw moet de leverancier van de energie dan ook vrijwel altijd een gecontroleerde kwaliteitsverklaring hebben.

Opnameprotocol EMG

Het opnameprotocol EMG (ISSO-publicatie 75-4) is ontwikkeld om na te gaan of de energetische prestatie, berekend volgens NEN 7125 en vastgelegd in een kwaliteitsverklaring, in werkelijkheid ook gerealiseerd is. Aan de hand van dit opnameprotocol kan nagegaan worden of aannemelijk is dat de geclaimde energieprestatie van de gebiedsmaatregelen gehaald kan worden. Als de geclaimde prestatie op de kwaliteitsverklaring van de gebiedsmaatregelen voldoende is onderbouwd, wordt de kwaliteitsverklaring opgenomen in de database ‘Gecontroleerde verklaringen’ van het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid BV (BCRG).

NEN 7120

NEN 7125 is een aanvulling op NEN 7120 waarin de bepalingsmethode voor de energieprestatie van een gebouw wordt omschreven. De nieuwe NEN 7125:2017 wordt gelijktijdig gepubliceerd met het wijzigingsblad A1 bij NEN 7120.

Reageer op dit artikel