nieuws

Corporaties mogelijk gedwongen woningen te verduurzamen

energie

Mogelijk worden corporaties gedwongen om hun woningen energiezuinig te maken. Dat kondigde minister Plasterk (wonen) vorige week aan in een brief aan de Tweede Kamer. Hij wil “bezien of dwingender maatregelen in de Woningwet nodig zijn om de voorraad energiezuinig te krijgen”.

Corporaties mogelijk gedwongen woningen te verduurzamen

Plasterk is er onvoldoende van overtuigd dat de corporatiesector de woningvoorraad op gemiddeld energielabel B krijgt in 2021, zoals is afgesproken in het Energieakkoord. Dat valt op te maken uit verschillende rapporten die minister Plasterk begin juni naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, waaronder de Staat van de volkshuisvesting 2017, zo bericht Cobouw.

Verduurzamingsplannen

Corporatiekoepel Aedes erkent dat er op korte termijn meer snelheid nodig is. Aedes wil dat corporaties zelf hun verduurzamingplannen maken. Vorig maand kondigde de corporatiekoepel aan dat iedere corporatie in 2018 een concreet plan moeten hebben over hoe ze denkt in 2050 een CO2-neutraal woningbezit te hebben. De corporaties moeten hun plannen met gemeenten bespreken.

Stadsverwarming of zonnepanelen

“Dat gaat ook meer opleveren, omdat iedere corporatie haar eigen slimme fasering gaat aanbrengen. In de ene regio past stadsverwarming goed en in de andere bijvoorbeeld zonnepanelen. Laat dat nou aan corporaties. Amsterdam is geen Appelscha”, aldus Marnix Norder, voorzitter van Aedes.

Energieprestatie nieuwbouw

Helemaal zonder ambities zijn corporaties niet. Een kwart van de nieuwbouw heeft een energieprestatie die beter is dan vereist door het Bouwbesluit, blijkt uit de vorige week gepubliceerde Staat van de volkshuisvesting 2017.

34.000 woningen met twee labelstappen

Maar de grootste slag moet geslagen worden aan de renovatiekant. In 2015 werden 34.000 corporatiewoningen met minimaal twee energielabelstappen verbeterd. Dat lijkt veel, maar is weinig, gezien het feit dat corporaties 2,4 miljoen woningen in bezit hebben.

Uitfasering niet-groene labels

In november vorig jaar dreigde toenmalig minister Blok ook al met “aanvullende maatregelen” om corporatiewoningen te verduurzamen. Hij dreigde met de voorbereiding van wetgeving gericht op een “uitfasering” van huurwoningen met niet-groene labels (slechter dan label C).

Reageer op dit artikel