nieuws

‘Classificatie van biomassa voor energietoepassing’ herzien

energie

‘Classificatie van biomassa voor energietoepassing’ herzien

De Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8003 ‘Classificatie van biomassa voor energietoepassing’ wordt opnieuw herzien. Dat is nodig vanwege de invoering van nieuwe duurzaamheidscriteria voor vaste biobrandstoffen.

De NTA 8003 beschrijft een classificatiesysteem voor vaste en vloeibare biomassastromen als brandstoffen voor energiewinning. De subsidieregeling ‘stimulering duurzame energieproductie’ (SDE) gebruikt deze NTA om aan te geven welke biomassastromen binnen de categorieën van de regeling zijn toegestaan en voor SDE-subsidie in aanmerking komen. Ook is gebleken dat een aantal passages in de huidige versie vragen oproept. Die worden in de nieuwe versie opgehelderd.

Nieuwe werkgroep

Voor de herziening wordt een nieuwe werkgroep ‘Herziening NTA 8003 2017’ opgericht, die valt onder de verantwoordelijkheid van de normcommissie 310 029 ‘Vaste Biobrandstoffen’. NEN roept geïnteresseerden op om zich voor deze werkgroep aan te melden. Deelname aan de werkgroep is gratis.

Reageer op dit artikel