nieuws

Bouwers en ingenieurs vragen om groene hervormingen

energie

Bouwers en ingenieurs vragen om groene hervormingen

Een groep vooraanstaande Nederlandse bouw- en ingenieursbedrijven vraagt het nieuwe kabinet de Nederlandse economie snel te vergroenen en een gidsland te worden.

Een versnelde transitie naar een duurzame energievoorziening, een klimaatwet, investeren in smart-technologie, ambitieuzere aanbestedingseisen en in de innovatiefase minder letten op mededingingsregels.

Robuuste, duurzame toekomst

Dat zijn enkele aanbevelingen die een groep ondernemers in een brief doet aan formateur Edit Schippers en de fractievoorzitters van onderhandelingspartijen VVD, CDA, D’66 en GroenLinks. Ze vragen de “Nederlandse economie zo te hervormen dat we verzekerd zijn van een robuuste, duurzame en succesvolle toekomst”.

De ondertekenaars van de brief zijn onder andere Rob van Wingerden van BAM, Daan Sperling van TBI, Erik Oostwegel van Royal HaskoningDHV en Annemieke Nijhof van Tauw.

Digitale snelweg beter dan asfalt

Groene hervormingen leidt tot kansen, menen de ondernemers. Een modern warmtenet en smart-technology bieden Nederlandse ondernemingen een innovatieimpuls. “De digitale snelweg lost de mobiliteitscongestie effectiever en structureler op dan extra asfalt”, aldus de ondernemers.

“Met Nederlandse IT-infrastructuur kan ons land een gidsland worden op het gebied van smart-technology, ten behoeve van energiebesparing en sociale kwaliteit. Ervaringen die we nu in eigen land opdoen, geven het Nederlandse bedrijfsleven een sterke concurrentiekracht in de internationale markt, waar vergelijkbare opgaven zich (gaan) aandienen.”

Transparantie over duurzaamheidsprestaties

De ondernemers hameren er ook op om soepeler om te gaan met de mededingingsregels. Die werken tot nu toe soms belemmerend voor nieuwe samenwerkingsverbanden die nodig zijn voor duurzaamheidsprogressie. In het verleden was de NMA (Nederlandse Mededingingsautoriteit) kritisch over De Stroomversnelling.

De ondernemers willen ook dat bedrijven transparantie tonen over hun duurzaamheidsprestaties.

Reageer op dit artikel