nieuws

Bepalingsmethode energieprestatie van gebouwen op de schop

energie

Bepalingsmethode energieprestatie van gebouwen op de schop

Normalisatie-instituut NEN gaat een nieuwe nationale bepalingsmethode ontwikkelen voor de energieprestatie van gebouwen. De Programmaraad en de projectgroep belast met de uitvoering hiervan, gingen onlangs van start.

 

NEN werkt aan de nieuwe bepalingsmethode in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Een speciaal hiervoor samengestelde Programmaraad moet draagvlak creëren voor de vernieuwing van het hele stelsel voor de bepaling van de energieprestaties. De Raad stuurt de projectgroep aan die de nationale bepalingsmethode ontwikkelt.

Nederlands Technische Afspraak

De nationale bepalingsmethode wordt vastgelegd in een Nederlands Technische Afspraak (NTA 8800). Het ministerie van BZK heeft daarvoor een aantal uitgangspunten vastgesteld. De methode moet bijvoorbeeld voldoen aan de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD). Daarnaast moet de methode aansluiten bij de behoefte en beleving van de consument.

Geen EPC en EI meer

De nieuwe bepalingsmethode wordt van toepassing op woningbouw en utiliteitsbouw en nieuwbouw en bestaande bouw. In de nieuwe methode zal niet meer worden gerekend met de Energie Prestatie Coëfficient (EPC) en de Energie-Index (EI). Conform de nieuwe Europese regels zal worden gerekend met kWh/m.y. Hoe de nieuwe bepalingsmethode er verder uit gaat zien, is nog niet duidelijk.

Tijdpad nieuwe bepalingsmethode

De eerste versie van de methode moet medio 2018 voor 90 procent klaar zijn. Op basis van deze versie moet vervolgens gekeken worden naar de kosten van definitieve eisen voor bijna-energieneutrale nieuwbouw (BENG) vanaf 2021. Tot het moment dat de nieuwe bepalingsmethode van kracht wordt, kunnen de huidige Nederlandse normen worden gebruikt, waaronder NEN 7120.

Programmaraad en projectgroep

In de Programmaraad en projectgroep zijn partijen uit verschillende branches vertegenwoordigd. In de Programmaraad zitten: Aedes vereniging van woningcorporaties, BNA, Bouwend Nederland, Energie-Nederland, FME-CWM, IVBN, KvINL, NVDE, NVTB, Neprom, NLingenieurs, Stichting VACpunt Wonen, Uneto-VNI, VNG en Woonbond.

Reageer op dit artikel