nieuws

Green Deal aardgasvrije wijken ondertekend

energie

Samen met 30 gemeenten, 12 provinciën en 5 netbeheerders ondertekende minister Kamp van Economische Zaken op 8 maart 2017 een ‘Green Deal Aardgasvrije Wijken’. Miljoenen huizen moeten aardgasvrij worden en de Green Deal wil dat ondersteunen.

Green Deal aardgasvrije wijken ondertekend
Foto: Stroomversnelling

De technologie om andere, duurzame warmtebronnen te gebruiken is weliswaar beschikbaar, maar nog niet op grote schaal toegepast in bestaande wijken. Doorontwikkeling van de technologie, financiële oplossingen en nieuwe samenwerkingsvormen zijn daarvoor noodzakelijk, aldus minister Kamp.

Uitwerking Energieagenda

Met de Green Deal die mede ondertekend wordt door minister Plasterk en staatsecretaris Dijksma, wordt een eerste concrete stap gezet in de uitwerking van de Energieagenda. De partijen die de Green Deal ondertekenen worden daarbij ondersteund door maatschappelijke organisaties en bedrijven die als partner zijn aangesloten bij de deal.

Gemeenten

Alle gemeenten die betrokken zijn bij de Green Deal, hebben inmiddels initiatieven voorbereid om bestaande wijken, in overleg met de bewoners, aardgasvrij te maken. Zo heeft de gemeente Amsterdam het voornemen voor 1 januari 2018 10.000 bestaande woningen aan te wijzen die zullen worden omgezet naar aardgasvrij.

Kennispartners

Ook onderzoeks- en kennisinstituten zijn partner geworden van de Green deal. Zo werkt TNO samen met ECN, Metropool Regio Amsterdam en Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland aan een open innovatieprogramma duurzame warmte. Het vraaggestuurde programma gaat over thema’s zoals warmteopslag, warmtedistributie, duurzame warmtebronnen en maatschappelijke acceptatie.

Kennisdeling

Samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat TNO ook werken aan het ontsluiten van de kennis en ervaringen van de deelnemende partijen. De transitie naar aardgasloze wijken vraagt volgens TNO namelijk om nieuwe competenties, zowel op het gebied van proces als inhoud.

Reageer op dit artikel