nieuws

Slimme meter leidt niet tot verwachte energiebesparing

energie

De uitrol van de slimme energiemeter leidt niet tot de verwachte energiebesparing, zegt Vereniging Eigen Huis.

Slimme meter leidt niet tot verwachte energiebesparing

Vereniging Eigen Huis (VEH) deed onderzoek onder 4.425 van zijn leden. Uit dit onderzoek blijft dat maar  30 procent van de deelnemers vindt dat het verbruikskostenoverzicht hen aanzet tot energiebesparing.

30 procent

Tot 2020 vervangen netbeheerders alle huidige gas- en elektriciteitsmeters door een slimme meter. Momenteel heeft ongeveer 30 procent van alle huishoudens een slimme meter.

Gedragsveranderingen

Bij de start van de uitrol is uitgesproken dat dit voor consumenten zou leiden tot een besparing van 3,2 procent op elektriciteit en 3,7 procent op gas. Het grootste deel van deze besparing moet voortkomen uit gedragsveranderingen van consumenten. Deze veranderingen zouden in gang worden gezet door het verbruikskostenoverzicht dat alle consumenten met een slimme meter iedere twee maanden van hun energieleverancier moeten ontvangen.

Overzicht verbruikskosten

Vereniging Eigen Huis toetste ook de verbruikskostenoverzichten aan wet- en regelgeving.  Hieruit bleek dat verreweg de meeste energieleveranciers in meer of mindere mate steken lieten vallen in hun overzichten. NLE, VandeBron en Budgetenergie vielen op in negatieve zin. Alleen het verbruikskostenoverzicht van Eneco voldoet volledig.

‘Moeilijk te doorgronden’

“De verbruikskostenoverzichten zijn moeilijk te doorgronden en leiden niet tot een gewenste verandering van het gedrag van consumenten.” Dit zegt Rob Mulder, directeur Kennis en Belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis.

‘Geen stimulans’

Mulder: “Daarnaast zien we dat de meeste energieleveranciers zich niet eens houden aan de regelgeving waarin staat waar het overzicht aan moet voldoen. Niet vreemd dat het voor de meeste consumenten geen stimulans is om energie te besparen. En een derde van de consumenten zegt geen verbruikskostenoverzicht te ontvangen. Als we zo door gaan, realiseren we de  verwachte energiebesparing bij lange na niet”, aldus Mulder.

Minister Kamp

De vereniging roept minister Kamp op een taskforce in stellen. Hierin kunnen de verantwoordelijke partijen zoals netbeheerders en energieleveranciers de problemen in kaart brengen en komen tot snelle oplossingen.

Leren van Engeland

Volgens VEH kan hierbij geleerd worden van Engeland waar consumenten bij de installatie van de slimme meter een eenvoudige display kregen die direct feedback geeft op het energieverbruik. De lijkt betere resultaten op te leveren.

Consumenten ontzorgen

Daarnaast moet er volgens de vereniging gekeken worden hoe je consumenten beter kunt ontzorgen bij vragen als ‘Wat moet ik doen?’, “Wie kan dit doen?’ en ‘Hoe financier ik de energiebesparende maatregelen?’

Slimme tools

De slimme energiemeter alleen geeft consumenten geen directe informatie over het verbruik. Door slimme tools en diensten te koppelen heeft de gebruiker de mogelijkheid om de gegevens die de slimme meter meet zelf te analyseren. In Nederland is er voor gekozen om deze opties door de markt te laten aanbieden. Zonder slimme tools en diensten is de consument aangewezen op het verbruikskostenoverzicht van de energieleverancier. Het overgrote deel van de huishoudens  met een slimme meter gebruikt geen aanvullende verbruiksmanager.

 

Reageer op dit artikel