nieuws

Ban op energieslurpende kantoren

energie

Vanaf 2023 moeten alle kantoren in Nederland minstens een energielabel C hebben. Kantoren met een slechter label (D t/m G) mogen dan niet meer gebruikt worden. Dat staat in een brief van minister Blok aan de Tweede Kamer.

Ban op energieslurpende kantoren
Wijkerzand Projecten / Houben Van Mierlo Architecten

Die minimumeis geldt vanaf 2023. Voor heel kleine kantoren en monumentale panden wordt nog een uitzondering gemaakt. De verplichting geldt alleen voor kantoren. Wel komt er een onderzoek naar de mogelijkheden om ook andere gebouwen verplicht energiezuiniger te maken.

Energiebesparende maatregelen

De maatregel levert naar verwachting vanaf 2023 ruim 8 petajoule energiebesparing per jaar op. De kantooreigenaren moeten hiervoor samen eenmalig 860 miljoen euro investeren in energiebesparende maatregelen. Voor gebouwen met een label D, E, of F kunnen installatietechnische maatregelen alleen al uitkomst bieden. Bij kantoren met label G moeten ook bouwkundige maatregelen worden getroffen. De terugverdientijd ligt gemiddeld tussen de 3 en 6,5 jaar, maar dat is sterk afhankelijk van het gebouw en de energieprijs.

Betere controle

Alle bedrijven en instellingen die veel energie gebruiken, moeten nu al verplicht energiebesparende maatregelen nemen als de terugverdientijd onder de vijf jaar ligt. Het gaat dan om een verbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m gas. Voor de controle daarop zijn gemeenten en omgevingsdiensten verantwoordelijk. Het kabinet stelt twintig extra toezichthouders voor de omgevingsdiensten beschikbaar. Die zijn sinds deze maand actief. Zij helpen ook bij regionale projecten voor energiebesparing. Betere controle levert naar verwachting in 2023 ruim 16 petajoule besparing op.

Reageer op dit artikel