nieuws

Energie besparen met EPB-normen

energie

De huidige energieprestatienorm wordt volgend jaar aangepast aan de normen van Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Dat duurt nog even, maar ondertussen zijn de Engelstalige normen goed te gebruiken om bijvoorbeeld energie mee te besparen.

Energie besparen met EPB-normen

Het zal nog een paar jaar duren voordat alle Nederlandse normen helemaal in lijn zijn met deze Europese normen. En het is nog niet precies bekend hoe de Nederlandse regelgeving de EPBD op dit gebied gaat invullen. ‘‘Maar de Engelstalige normen zijn al wel goed te gebruiken’’, zegt Annet van der Horn, standardization consultant NEN en Project leader Mandate M/480 EPBD standards. ‘‘Natuurlijk kan – of moet je zelfs – proberen een zo efficiënt mogelijke energieprestatie neer te zetten, met een lage epc. Maar in de praktijk kun je, zeker bij bestaande bouw, niet overal tegelijk aan sleutelen.’’

Indicatoren per gebouwdeel en energiesysteem

Daarom zijn er volgens de consultant deelindicatoren, zoals de RER (Renewable Energy Ratio) én indicatoren per gebouwdeel en per energiesysteem. ‘‘Een gebouwdeel kan bijvoorbeeld zijn de gevel, of het woongedeelte in een gecombineerd gebouw. Bij energiesystemen moet je denken aan verwarming, koeling, ventilatie, warm water of verlichting. Bij renovatie kan de huidige situatie van het te verbouwen onderdeel als uitgangspunt worden genomen, en kunnen verschillende opties worden doorgerekend.’’

In NEN-EN-ISO 52003 staat de berekening. De norm adviseert overheden over het opnemen van eisen in de regelgeving. Van der Horn: ‘‘Belanghebbende partijen wordt aangeraden om NEN-EN-ISO 52003 te lezen, zodat ze voldoende geïnformeerd zijn om in overleg te gaan met overheden over de te stellen eisen.’’

Invloed van dag- en zonlicht op het binnenklimaat

Van der Horn noemt als mooi voorbeeld stadsverwarming. ‘‘Met NEN-EN 15316-4-5 kun je de primaire energy-factoren, emissiefactoren en RER bepalen van stadsverwarming. Eigenlijk wordt zo’n net als een zwarte doos beschouwd en wordt gekeken naar de grens waar de energie het net verlaat. Dan is meteen duidelijk hoe gunstig het effect van het net is.’’

Een andere norm betreft de invloed van dag- en zonlicht op het binnenklimaat. “Bij een energie-efficiënt gebouw komt voldoende licht en warmte door de ramen naar binnen, zonder oververhitting. Op dit moment ontbreekt een manier om klimaatgegevens bij de bepaling van de energieprestatie te gebruiken.”

“NEN-EN-ISO 52010 wordt de norm waarmee de invloed van daglicht, zonlicht en schaduw op het ontwerp kan worden berekend. Het bevat onder andere een eenvoudige methode om zonnestraling om te zetten naar verlichtingssterkte.”

“Ook kan per uur worden aangegeven hoe hoog de zon staat, hoeveel mensen zich in het gebouw bevinden, wat de gewenste temperatuur binnen is en wat de buitentemperaturen zijn. Het is slechts een kwestie van invoeren en de comput er laten rekenen. Eigenlijk makkelijker nog dan maandelijkse waarden bepalen, zoals nu.”

Reageer op dit artikel