nieuws

Kennisplatform Bodemenergie van start

energie

De Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Bodem (SKB) en de vereniging BodemenergieNL hebben samen het Kennisplatform Bodemenergie opgericht. Het richt zich op het vergroten van wetenschappelijke en praktische kennis over bodemenergie.

Het platform is bedoeld voor kennisinstellingen, universiteiten en HBO-opleidingen die zich bezighouden met bodemenergie. Dit kan zijn op het gebied van werktuigbouwkunde, energietechniek of geohydrologie. Anderzijds heeft het platform als doelgroep ook de gebruikers van de techniek en bevoegde overheidsinstanties. Het platform wil een brug slaan tussen deze partijen zodat informatievragen en kennisvragen gezamenlijk kunnen worden opgepakt en opgelost.

Kennisagenda

Tijdens de oprichtingsbijeenkomst van het platform op 30 oktober in Utrecht hebben veertig vertegenwoordigers van de doelgroep gezamenlijk de kennisagenda voor de komende jaren opgesteld. Ze formuleerden drie informatievragen en drie kennisvragen. Zes groepen zijn gevormd om deze vragen verder uit te werken en hier nadere invulling aan te geven.

Samenwerken

Martin Bloemendal, bestuurslid van BodemenergieNL zal het Kennisplatform met zijn team ondersteunen. Bloemendal: “Het Kennisplatform Bodemenergie heeft absoluut een meerwaarde voor BodemenergieNL en daarom willen wij dit graag faciliteren. Het staat echter los van de vereniging. Het is nadrukkelijk bedoeld voor alle geïnteresseerden: van kennisinstituut tot overheid en van adviseur tot eindgebruiker. Iedereen die op 30 oktober niet aanwezig was maar wel geïnteresseerd is, kan zich nu natuurlijk nog melden. Dat kan via info@BodemenergieNL.nl.”

Reageer op dit artikel