nieuws

Groen gas niet altijd duurzaam

energie

Groen gas, gemaakt uit biomassa, is niet per definitie ‘groen’. Dat concludeert de organisatie Natuur & Milieu in het rapport ‘Heldergroen gas’ dat onlangs verscheen.

Gas is pas groen als de gebruikte biomassa niet concurreert met de voedselproductie voor mens en dier. Bovendien moet de biomassa gegarandeerd leiden tot klimaatwinst om de stempel duurzaam te verdienen. Dat is de stelling van organisatie Natuur & Milieu.

Reststromen

Het  rapport van Natuur & Milieu concludeert dat sommige vormen van groen gas volgens die criteria inderdaad niet duurzaam zijn. Zo kan maïs beter voor voedsel of veevoer worden ingezet dan voor de productie van biogas. Maar ook veel reststromen uit de voedselverwerkende industrie kunnen beter als veevoer worden gebruikt. Andere reststromen,  zoals GFT-afval, kunnen wel duurzaam worden vergist voor de productie van groen gas.

Goed of fout

In het  is een lijst opgenomen met goede en foute grondstoffen voor de productie van groen gas. Goed zijn gft-afval of zuiveringsslib van rioolwater, slecht zijn landbouwgewassen of reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie.

Overheid

Natuur & Milieu wil graag dat er in Nederland duurzaamheidseisen worden opgesteld voor elektriciteit, warmte of gas uit biomassa. De overheid zou alleen subsidie moeten verstrekken voor duurzame energieproductie als het gas voldoet aan die duurzaamheidseisen. De Tweede Kamer vergadert op 19 mei over het beleid voor hernieuwbare energie in Nederland.

Reageer op dit artikel