blog

Grote waterstof elektrolysers zorgen voor meer CO2 

energie

Groene waterstof heeft geen lagere, maar juist een hogere uitstoot van CO2 tot gevolg, zo betoogt Wim Schermer. De productie van groene waterstof, in enkele nieuwe gigafabrieken, gaat namelijk zoveel elektrische energie vragen dat kolencentrales moeten worden bijgeschakeld.

Grote waterstof elektrolysers zorgen voor meer CO2 

Door Wim Schermer *

 

Er ontstaan steeds meer initiatieven om elektrolysers te bouwen. Het argument daarvoor is steeds dat dit nodig is om verwarming, mobiliteit en processen te verduurzamen. Niemand lijkt er oog voor te hebben dat dit rampzalige gevolgen heeft voor de uitstoot van CO2 

 

Energie per kg waterstof 

Daarom een eenvoudige doorrekening van de gevolgen van de bouw van twee elektrolysers, één van 100 MW in Groningen en één van 250 MW in het Rotterdamse havengebied. Samen dus 350 MW. Deze elektrolysers gaan samen 60.000 ton waterstof produceren. Op het totaal van 720.000 ton waterstof die vandaag de dag al wordt geproduceerd is dat maar 8,3 %. 

Waterstof die direct in industriële toepassingen wordt benut, vraagt rond 50 kWh elektrische energie per geproduceerde kilogram waterstof. Voor toepassingen in mobiliteit is, met name door de benodigde compressie, 65 kWh elektriciteit nodig voor 1 kg waterstof. 

 

Twee geplande elektrolysers verbruiken de totale opbrengst van de windmolens op de Noordzee

 

3,4 miljard kWh elektrische energie 

We gaan er in de volgende berekeningen van uit dat de waterstof voor 50% industrieel en 50% voor mobiliteit gebruikt zal worden. Een gemiddelde van 57 kWh benodigde elektriciteit voor het maken van 1 kg waterstof. 

60.000 ton waterstof vraagt dus 60.000 x 1000 x 57 = 3.420.000.000 kWh elektrische energie. Waar moet die energie vandaan komen? Volgens de initiatiefnemers, Nouryon, de havens van Amsterdam en Rotterdam, Engie en Gasunie, komt die stroom van windparken op de Noordzee. 

In 2017 is er met windmolens op de Noordzee 3.3 miljard kWh elektriciteit opgewerkt. In 2018 is er geen capaciteit bijgebouwd. Dit betekent dat de 2 geplande elektrolysers meer dan de totale opbrengst van de windmolens op de Noordzee zullen opsouperen. 

 

Warmtepompen en elektrische auto’s 

Dat lijkt mooi, maar wat zijn de werkelijke gevolgen hiervan? De duurzame windenergie kan niet meer worden benut voor warmtepompen en het direct laden van de accu’s van elektrische auto’s. Die 3,42 miljard kWh moet natuurlijk wel opgewekt worden. Dat kan uitsluitend door opwekking door kolencentrales. Dit heet verdringing. Van kolencentrales is bekend dat deze per opgewekte kWh 798 gram CO2 uitstoten. 

60.000 ton waterstof wordt nu gemaakt door middel van steam reforming uit aardgas. Per geproduceerde kg waterstof gaat 10 kg CO2 de atmosfeer in. Met het huidige proces betekent dit een uitstoot van 600.000 ton CO2. 

 

Per geproduceerde kg waterstof gaat 10 kg CO2 de atmosfeer in

 

Elektriciteit naar elektrolysers 

De duurzame windenergie kan je maar één keer gebruiken. Gaat de elektriciteit naar de elektrolysers om er waterstof van te maken, dan zal die energie moeten worden opgewekt met kolencentrales. Dan leveren 3.42 miljard kWh een uitstoot op van 798 gram per kWh. Dat is maar liefst 2.729.160 ton CO2 uitstoot. 

De verdringing naar fossiele opwekking als gevolg van het maken van 60.000 ton waterstof levert 2.729.160 – 600.000 = 2.129.160 ton meer COuitstoot op. Zolang de initiatiefnemers van de elektrolysers niet ook de benodigde windmolens bouwen, en dat gaan ze niet doen, gaat er elk jaar 2.1 miljoen ton CO2 meer de atmosfeer in. 

 

Extra uitstoot 

Deze extra uitstoot gaat door tot de laatste fossiele centrale is gesloten, nog meer dan 30 jaar dus. Deze rampzalige ontwikkeling moet echt gestopt worden. 

 

*Over de auteur 
Wim Schermer is naar eigen zeggen ‘een bezorgde burger die het milieu hoog in het vaandel draagt. Hij was in zijn werkzame leven hoofd van het luchtfotobedrijf van de Rijkspolitie en is daarna iCentre Group gestart – een keten van Apple dealers – die uitgroeide tot de grootste speler in de Apple dealerwereld. Schermer woont in een duurzame stolpboerderij in Nederland met een grondwaterwarmtepomp; het huis is door 45 zonnepanelen nul-op-de-meter. Schermer ziet veel initiatieven om met subsidie elektrolysers te bouwen, maar stelt dat geen van die initiatieven de benodigde groene opwekkingscapaciteit wil realiseren. Volgens Schermer is het gevolg hiervan een verdringing naar fossiele opwekking met een veel hogere CO2-uitstoot.  
Reageer op dit artikel