blog

Een kwestie van ‘kwartiermaken’

energie

Een nieuw gezicht en, dat hoop ik voor u als vaste lezer van Gawalo, ook een nieuw geluid. Zo’n eerste column is toch altijd weer even wennen. Op deze plek wil ik met enige regelmaat als kwartiermaker mijn licht laten schijnen over jullie sector, de installatiebranche. En dan natuurlijk vooral met duurzaamheid en de energietransitie als voornaamste invalshoeken.

Een kwestie van ‘kwartiermaken’

Tekst: Brigitte Berends *

Ik noem mezelf een kwartiermaker in de bouw. En ook al ben ik bijna 20 jaar in de sector actief, ik voel mij met mijn bedrijfseconomische achtergrond een relatieve buitenstaander die altijd zoekt naar innovatieve kansen. Duurzaamheid is een gebied waarin ik mij al geruime tijd beweeg. Eerst via mijn betrokkenheid bij de Stroomversnelling en Energiesprong en sinds drie jaar via Kwartiermakers in de Bouw. Via dit samenwerkingsverband helpen we baanbrekende initiatieven voor een duurzame transitie een stuk verder. Overigens niet door zelf producten te verkopen maar wel door partijen te begeleiden om de slagingskans daarvan te vergroten.

 

Rol installatiebedrijven bij versnelling verduurzaming

Met de installatiebranche heb ik vorig jaar nader kennis mogen maken toen wij als Kwartiermakers in de Bouw in opdracht van Uneto-VNI een aantal inspiratiesessies gaven. In deze sessies verdiepten we ons met de deelnemers vooral in de vraag welke rol installatiebedrijven hebben om de verduurzaming te versnellen.

Er ligt nu eenmaal een immense opgave om de bestaande woningvoorraad in 2050 CO2-neutraal te hebben. Een dergelijke opgave tot een goed einde brengen, kan alleen wanneer alle partijen in de keten de bereidheid hebben om met elkaar samen te werken. Maar dan moet je als partij wel weten wat je te bieden hebt en hoe je dat over het voetlicht brengt. Daarnaast moet je de wil hebben om met andere partijen op een gelijkwaardige manier samen te werken.

 

Veel ambities, kennis en kunde

Tijdens de inspiratiesessies maar ook de gesprekken die ik daarna met andere installatiebedrijven heb gevoerd, werd mij duidelijk dat installateurs best hele grote ambities hebben. Logisch, want er is immers verschrikkelijk veel aan techniek beschikbaar.

En ook hebben installatiebedrijven heel veel kennis en kunde in huis. Deze kennis en techniek kan, nee moet zelfs, voor het verduurzamen van bestaande woningen en kantoren worden ingezet. Maar tegelijkertijd zijn installateurs nog vaak zoekende naar hoe zij die samenwerking met andere partijen in de praktijk vorm moeten geven en op een slimme manier kunnen organiseren. Helaas komt dan nog niet alle kennis en kunde volledig tot zijn recht.

 

Technische innovaties vermarkten

Daarnaast merkte ik ook dat de sector wat schroom lijkt te hebben om de technische innovaties die er zijn te vermarkten. Het van de daken schreeuwen hoe fantastisch het product of de aanpak is, lijkt namelijk niet in de aard van installateurs te zitten. “Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg” is een beetje de standaardhouding van het gemiddelde installatiebedrijf. Dat is een mooi uitgangspunt maar daar scoor je helaas in de praktijk niet mee.

En wat de verduurzamingsoperatie helemaal niet helpt is om als installateur voor de opdrachtgever te gaan denken en vooraf al te bepalen dat de bedachte installatietechnische oplossing ‘vast te duur zal zijn’. Het begint natuurlijk met het durven stellen van de vraag achter de vraag van de opdrachtgever. En er is voldoende kennis in huis om op basis van de gegeven antwoorden de juiste oplossing aan te bieden. Stel de meerwaarde die wordt geleverd als uitgangspunt en niet de kosten van de innovatieve oplossing.

 

Inzicht in ‘de vraag achter de vraag’

Met kwartiermaken komt juist de meerwaarde van iedere stakeholder al vroeg in het verkenningsproces goed naar voren. Als alle stakeholders, vaak de bouwkundig aannemer-installateur en de toeleveranciers, gezamenlijk iedere meerwaarde zien, ontstaan kwalitatief veel betere en projectoverstijgende duurzame verbindingen (samenwerkingen).

Naast de verkenning in de bouwkolom zelf betrekken we als kwartiermakers juist ook de vragende kant bij de verkenning. Zo ontstaan inzichten in de vraag achter de vraag van een opdrachtgever en maken we een start met elkaars taal veel beter te begrijpen. Door kwartiermaken zullen de technische innovaties van de installatiesector sneller gedragen worden. Een volgende stap is dan natuurlijk dat deze innovaties ook daadwerkelijk in projecten worden uitgevoerd waardoor we met elkaar de opgave sneller voor elkaar kunnen boksen.

*Brigitte Berends is Partner Kwartiermakers in de Bouw. 

Kwartiermakers in de bouw werken met trots aan baanbrekende initiatieven voor een duurzame transitie. Wij helpen met lef te pionieren, dwars te denken, waar nodig om te denken, maar altijd hands-on en resultaatgericht. Kwartiermakers in de bouw verkennen, verbinden, ontwikkelen en lanceren. Momenteel zijn wij nauw betrokken bij het OPZuid programma ‘Sneller en Beter naar Nul op de Meter‘ (SBNOM).

 

 

 

Reageer op dit artikel