partner nieuws

De CAD-revolutie in de bouw

digitalisering

De CAD-revolutie in de bouw

Van pen en tekentafel naar CAD: de manier van werken in de bouw is sterk veranderd – en zal dit in de toekomst blijven doen.

Met de komst van computertechnologie worden processen beter beheerd en de algehele efficiëntie en productiviteit verhoogd in de bouw. Tijd die voorheen verloren ging aan een handmatig en tijdrovend ontwerp- en correctieproces, wordt bespaard met Computer Aided Design.

Kwaliteit ontwerp verbeteren

CAD-software wordt gebruikt om de productiviteit van het ontwerpproces te verhogen, de kwaliteit van het ontwerp te verbeteren, communicatie te verbeteren via documentatie en een database voor productie te creëren. Een voorbeeld hiervan is Stabicad for Revit, de BIM-software die in de installatiebranche wordt ingezet om de productiviteit in een BIM-proces te verhogen.

Van 3D-systemen naar BIM

Er wordt binnen CAD onderscheid gemaakt tussen 2D-, 2½D- en 3D-systemen. De stap na de 3D-systemen is BIM: de werkmethodiek waarbij in een 3D Bouw Informatie Model integraal wordt samengewerkt door diverse disciplines in de bouwsector. Een BIM-model zoals we dat vandaag de dag kennen, is een hulpmiddel dat gebruikt wordt gedurende het hele bouwproces: van het eerste ontwerp, uitvoering, tijdens het beheer en tot de sloop. Naast 3D-BIM, zetten ook steeds meer partijen de stap naar 4D-, 5D- of 6D-BIM.

 Generative design

Van tekentafel tot 3D-,4D- of zelfs 5D-BIM; CAD is in de loop van de jaren sterk gegroeid en radicaal veranderd – en dit zal het met de tijd ook zeker blijven doen. De belangrijkste aspecten van toekomstige CAD-technologieën en –software zijn gemak en snelheid. Het ontwerpproces dient uiteindelijk sneller, efficiënter en gemakkelijker te worden gemaakt. Met generative design kunnen deze 3 doelstellingen worden bereikt.

3D-printing

Generative design software gebruikt de ontwerpdoelstellingen en ingegeven parameters zoals materiaal, bouw- of maakmethode en kosten om hier vervolgens met de rekenkracht van de cloud mee aan de slag te gaan. De cloud-rekenkracht genereert verschillende ontwerpopties. Ontwerpopties die zo complex kunnen zijn, dat het dagen of weken zou kosten om zelf te bedenken en uit te werken in de huidige 3D CAD-software. En dankzij 3D-printing is het mogelijk om dergelijke complexe ontwerpopties ook daadwerkelijk te gaan produceren.

Co-creatie met technologie

Door generative design zal de rol van ontwerpers, engineers en modelleurs gaan verschuiven. Van het gebruik van de computer als tool om te tekenen, naar co-creatie met technologie en het bepalen van doelen en criteria. Uiteindelijk zal het bepalen van het beste ontwerp worden overgelaten aan de technologie.

Door Stefan Jansen, BIM-consultant bij Stabiplan

Reageer op dit artikel