partner nieuws

Steeds meer bedrijven zien het belang van BIM-certificatie

digitalisering

Nu het gebruik van BIM (Building Information Modelling) in de bouw toeneemt, ontstaat er ook steeds meer behoefte aan BIM-certificatie. Door zich te certificeren kunnen bedrijven hun klanten meer zekerheid bieden en dat geeft hen een duidelijk voordeel op hun concurrenten. BIM-auditor Ali Yeganeh van de Britse normalisatie-organisatie BSI (British Standards Institution) ziet de vraag in zijn dagelijkse werk duidelijk toenemen.

BIM-Methodiek draagt bij aan kostenbeheersing en efficiency. BIM-auditor Ali Yeganeh verwacht dat Nederland het voorbeeld gaat volgen van Engeland, waar het gebruik van BIM steeds meer als voorwaarde geldt bij bouwprojecten. De Britse overheid stelt BIM Level 2 sinds 2016 al verplicht voor alle nieuwe overheidsopdrachten. “Dat je BIM gebruikt, moet je wel aantoonbaar kunnen maken. Men gelooft het niet op je blauwe ogen”, zegt Yeganeh.

 

BIM gestructureerd inbedden

Door zich te certificeren zijn bedrijven volgens hem in ieder geval voorbereid op mogelijke verplichtingen. “Anders val je bij een selectie buiten de boot.” Een ander voordeel van certificatie is dat het bedrijven een houvast biedt om BIM op een gestructureerde manier in te bedden in hun organisatie, want daar ontbreekt het nogal eens aan. Dat er al BIM-software gebruikt wordt, wil nog niet automatisch zeggen dat een bedrijf klaar is voor certificatie.

 

Certificering voor BIM

BSI is marktleider op het gebied van auditing, certificering en normontwikkeling. Het normalisatie-instituut certificeert producten, maar ook managementsystemen zoals de bekende ISO en VCA. Certificering voor BIM is nog betrekkelijk nieuw. Dat nieuwe spreekt Yeganeh erg aan. De werktuigbouwkundige werkt zo’n tien jaar bij BSI. Met ISO-audits heeft hij ook inmiddels ruime ervaring. BIM-certificering en -normering is nog veel minder uitgekristalliseerd en dat maakt het voor hem aantrekkelijk. “Ik vind BIM een heel interessant systeem, omdat het nieuw is, best complex en omdat er nog weinig ervaring en  ‘best practices’ voorhanden zijn. Ik doe daarom veel aan zelfstudie en ga zelf op zoek naar mogelijke ervaringen en literatuur.”

 

PAS 1192-normen

De meest voorkomende BIM-audit die Yeganeh op dit moment uitvoert bij bedrijven die gecertificeerd willen worden is die voor PAS 1192-2. Het is een van de door BSI ontwikkelde standaarden binnen een hele familie van PAS 1192-normen (Publicly Available Specifications), die de bouw helpen om BIM Level 2 te bereiken. Hoewel Level 3 in ontwikkeling is, is Level 2 nu nog het hoogst haalbare BIM-niveau. Ook Level 2 is nog zeldzaam in de bouw, maar BSI verwacht dat daar snel verandering in zal komen.

 

Digitale informatie delen

Binnen Level 2 gaat het onder meer om samenwerking en klanttevredenheid. Bedrijven die gecertificeerd zijn voor Level 2 hebben onder meer aangetoond dat ze in staat zijn digitale informatie te delen binnen de keten. Level 3, nu nog toekomstmuziek, gaat nog een stap verder. Dit niveau vergt een gemeenschappelijke dataregistratie, zodat alle partijen die betrokken zijn bij een bouwproject toegang hebben tot hetzelfde informatiesysteem.

 

Gap-analyse

Een certificatieprocedure voor de norm PAS 1192-2 wordt vaak voorafgegaan door een gap-analyse. Het is een soort proef-audit, die een dag in beslag neemt en wordt afgesloten door een kort rapport met bevindingen. “Bij goed resultaat kom ik na een paar maanden terug voor een echte audit”, zegt Yeganeh. Door zo’n analyse te laten uitvoeren krijgt een bedrijf een beeld hoe ver zijn BIM-implementatie al is gevorderd, en of een echte audit op korte termijn haalbaar is. Dat is nog niet altijd het geval. Maar een gap-analyse is niet bedoeld om een uitvoerig organisatieadvies te krijgen, waarschuwt Yeganeh. “Wij zijn geen adviseurs. We kunnen hooguit een beetje coachen. We hoeven geen oplossing te schetsen, maar we kunnen ten minste de richting aangeven.”

 

Samenwerking met klanten

Tijdens de daadwerkelijke BIM-audit van drie dagen kijkt de auditor of een bedrijf voldoet aan alle procedures en protocollen die de norm vereist en of BIM wel goed ingepast is in het bestaande managementsysteem. Die dagen bestaan vooral uit gesprekken met verschillende functionarissen binnen het bedrijf. “De nadruk bij ons ligt op de samenwerking met de klanten. Zij moeten laten zien hoe ze taken en verantwoordelijkheden gedefinieerd hebben.” De norm PAS 1192-2 is behoorlijk uitgebreid. De beoordeling van de normelementen wordt veelal gedaan op basis van steekproeven.

 

Onvolkomenheden oplossen

Constateert Yeganeh dat de manier waarop het bedrijf BIM heeft geïmplementeerd kritisch afwijkt van de norm, dan moeten de onvolkomenheden eerst opgelost worden voordat het certificaat uitgereikt kan worden. Bij minder ernstige afwijkingen (minor’s) kan er wel gecertificeerd worden, maar zullen deze worden opgevolgd tijdens de jaarlijkse audits.

 

BSI Kitemark™

Het behalen van een BIM-certificaat voor een van de normen uit de PAS 1192-familie gaat gecombineerd met het hoogste certificatie niveau: het BIM Kitemark. BSI heeft op allerlei terreinen Kitemarks ontwikkeld. Het zijn eigen kwaliteitskeurmerken die extra eisen stellen bovenop een bestaande norm.  Er zijn er al verschillende bedrijven die al in het bezit zijn van een BIM-Kitemark. Met zo’n Kitemark kunnen bedrijven onder meer aantonen dat ze ook daadwerkelijk projecten hebben uitgevoerd met BIM. In Nederland begint dat nu te komen. BAM Infra haalde als eerste aannemer wereldwijd een BSI Kitemark voor zowel de norm PAS 1192-2 (Ontwerp en Bouw) als PAS 1192-3 (Asset Management).

Reageer op dit artikel