partner nieuws

Alles wat u moet weten over BIM-standaarden

digitalisering

Alles wat u moet weten over BIM-standaarden

Content. In BIM-projecten kun je er niet meer zonder. Goede content, die veel en de juiste informatie bevat, zorgt ervoor dat een 3D-model steeds belangrijker wordt in het BIM-proces en in het bestelproces.

Engineers willen namelijk perfecte modellen opleveren. Modellen die alle benodigde informatie bevatten en het niet af laten weten op een essentieel onderdeel in de BIM-workflow. Daarom is er goede en actuele content nodig. Maar, wat is nu ‘goede’ content?

Standaard voor BIM-content
Zowel op nationaal als op Europees niveau zijn er momenteel veel initiatieven ontstaan om een standaard voor uniforme BIM-content te zetten. Om het op te sommen: in Nederland kennen we een aantal standaarden en normen zoals de RVB BIM norm, DRS en sinds kort ook ETIM RT. Op Europees niveau  hebben we EMCS (European MEPcontent Standard) en de EU BIM task group die werkt aan een handboek, in de UK zijn er de COBie (Construction Operations Building Information Exchange) en UK BIM standaarden.  Bent u er nog?

Effectief bimmen
Op het eerste gezicht lijken alle standaarden van elkaar te verschillen, waardoor het verwarrend kan zijn voor gebruikers (zoals fabrikanten of installateurs) welke standaard te gebruiken. Wij horen vanuit fabrikanten de terechte vraag: “Hoe kan ik nu effectief BIM’men met alle verschillende standaarden?”

Vele wegen leiden naar Rome
Het bekende spreekwoord ‘vele wegen leiden naar Rome’ gaat ook op in de BIM-wereld. Want, de gedeelde gedachte achter al deze normen en standaarden is dat door het standaardiseren van bepaalde parameters en waarden er ketenoverstijgend verbeteringen kunnen worden gerealiseerd. Hierbij kunt u denk aan effectiviteitsverhoging in ontwerpen, faalkosten reductie en betere voorspellingen voor onderhouds- en beheerskosten.

European MEPcontent Standard
Om dit te bereiken is het van belang dat de MEP engineer zich eenvoudig kan aansluiten op de verschillende standaarden. De European MEPcontent Standard maakt dit mogelijk. Content die bijvoorbeeld aan deze EMCS voldoen, voldoen ook aan de eisen gesteld in de COBie en ETIM RT standaarden. Zo is het mogelijk om productgegevens uit de PIM-database van een fabrikant (die voldoet aan ETIM RT standaard) om te zetten naar BIM-content die voldoet aan de EMCS.

Uniform en correct
Een fabrikant kan hierdoor eenvoudig zijn data verspreiden onder klanten met verschillende eisen aan BIM-modellen. De klant (bijvoorbeeld een installateur) kan deze modellen met een gerust hart gebruiken in het BIM-project, en deze delen met bouwpartners. De data is immers uniform en correct!

Databases op orde
De grote uitdaging voor alle partners in het BIM-speelveld is om databases goed op orde te hebben, deze om te zetten naar content die de juiste data bevatten en tegelijkertijd werkbaar zijn. Vervolgens moeten deze content op een juiste manier ingezet worden in het model.

500.000 producten in MEPcontent
MEPcontent biedt daarom de MEP-engineer alle benodigde Revit-families om het BIM-model te optimaliseren naar hoge standaarden. Een team van circa 25 man werkt dagelijks aan nieuwe content of de optimalisatie van bestaande content. MEPcontent bestaat al 15 jaar; men begon toen met de objectenbibliotheek. Deze bibliotheek is in de loop der jaren uitgegroeid tot een platform met inmiddels meer dan 500.000 producten voor zowel de E- als de W-installateur.

EMCS 3.0
MEPcontent heeft al meer dan 10.000 actieve gebruikers door heel Europa. Alle content is in lijn met de actuele leveringsprogramma’s van bekende (Europese) fabrikanten en leveranciers. MEPcontent biedt de European MEPcontent Standard die uniforme kwaliteitscontent garandeert voor MEP-projecten.

RVB BIM norm
Onlangs is versie 3.0 geïntroduceerd. Nieuw in de EMCS 3.0 is een beschrijving van regels voor families om te kunnen voldoen aan de RVB BIM norm. We doen dit in een IFC parameter, zodat dit binnen Solibri/Navisworks gebruikt kan worden om elementen te kunnen classificeren volgens Nl-SfB.

Naamgevingswijzigingen en aansluiting op ETIM RT
Zowel gebruikers als fabrikanten hebben geholpen om EMCS nog beter op de praktijk te laten aansluiten. Zo is er naar aanleiding van hun feedback een extra infoveld gedefinieerd waarin onderscheid gemaakt kan worden tussen twee families van hetzelfde product (detail-familie en gegenereerde familie). Ten slotte zijn enkele maatschetsen – met bijbehorende invulling van family parameters – als voorbeeld toegevoegd, evenals voorbeelden van de koppeling/mapping van standaarden zoals IFC, ETIM RT en Cobie naar EMCS-klassen en -parameters.

Het is mogelijk om data uit externe databases om te zetten naar EMCS

Engineer en fabrikant
MEPcontent wil de verbinding zijn tussen engineer en fabrikant. Niet alleen door het bieden van een contentplatform, maar ook door het bieden van een uniforme standaard die voor alle ketenpartners te gebruiken is. Graag gaan we met u in gesprek, bijvoorbeeld over de EMCS 3.0, maar vraag ook eens naar onze mogelijkheden om content te mappen naar verschillende standaarden.

Download EMCS 3.0
Bent u benieuwd naar de EMCS 3.0? De EMCS kan gedownload worden via www.mepcontent.eu/emcs. Wanneer u suggesties of aanvullingen heeft, kunt u dit laten weten via info@mepcontent.eu.

Reageer op dit artikel