nieuws

Slimmer en sneller bimmen met BIM Bots

digitalisering

Slimmer en sneller bimmen met BIM Bots

De BIM Bots van TNO zijn slimme tools die zijn te gebruiken met ieder BIM-pakket. Ze kunnen een bouwontwerp optimaliseren en daarmee de productiviteit van de bouwsector verhogen, zegt TNO.

Een BIM Bot is een intelligent, online systeem dat autonoom handelingen uitvoert op basis van BIM data, bijvoorbeeld een berekening, simulatie of analyse. Het is ook mogelijk om meer dan een bot tegelijk aan het werk te zetten. De bots kunnen zelfs onderling data uitwisselen. BIM Bots maken het mogelijk om al vroeg in het proces inzicht te verkrijgen in een ontwerp en verbeteren de kwaliteit van het werk.

 

Ontwerpfouten voorkomen

Het gebeurt nu bijvoorbeeld wel eens dat een ontwerp van een architect, pas later in het proces, onvoldoende energiezuinig blijkt. Het ontwerp moet dan worden aangepast. De architect kan dit voorkomen door vanaf het eerste ontwerp al geautomatiseerde energiesimulaties te laten uitvoeren met behulp van een BIM Bot.

 

Energieprestatie berekenen

Léon van Berlo, senior BIM-onderzoeker bij TNO, geeft enkele voorbeelden van de inzet van BIM Bots. “In een van onze Europese onderzoeksprojecten, Streamer, ontwikkelden we een BIM Bot die de energieprestatie van een ziekenhuis berekent en analyseert. Aan de hand van het programma van eisen optimaliseerde de BIM Bot het model. Zo werd bijvoorbeeld duidelijk welke ruimtes het beste naast elkaar geplaatst konden worden.”

 

Warmteweerstand berekenen

Het afgelopen jaar ontwikkelde TNO nog een tweetal BIM Bots: een simulatietool die berekent wat de warmteweerstand van een wand is en eentje die alle bakstenen modelleert. Deze laatste tool maakt al heel vroeg duidelijk of bijvoorbeeld de openingen voor de ramen en deuren die in een ontwerp staan, uitvoerbaar zijn. Léon: “De productiviteit, kwaliteit van de gebouwen en het gebruik van materialen worden hiermee sterk verbeterd.”

 

Gebaseerd op open standaarden

De eerste gesprekken met overheden en toeleveranciers zijn positief, zegt Andrew Koster, senior Business Development Manager. “BIM Bots zijn gebaseerd op open standaarden. Als data-eigenaar krijg je dus nooit te maken met een lock-in. Een ander voordeel is dat je weet dat je voldoet aan het Bouwbesluit. BIM Bots maken de bouwsector productiever en efficiënter en daar is het ons uiteindelijk allemaal om te doen.”

 

Bekijk de video over de werking van BIM bots

Reageer op dit artikel