nieuws

Overdracht van 3D-modellen vaak problematisch

digitalisering

Overdracht van 3D-modellen vaak problematisch

In de praktijk blijkt dat overdracht van BIM-ontwerpmodellen van adviseur naar installateur vaak stroef verloopt.

Zowel adviseur als installateur constateren dat de overdracht van BIM-modellen niet altijd volgens de verwachtingen verloopt. De adviseur ziet dat het aangeleverde model vaak door de installateur slechts als onderlegger wordt gebruikt, waarna die het werk nog eens dunnetjes over doet.

Maakbaarheid en werkmethodieken

De verklaring van de installateur is dat die modellen weliswaar door de adviseur met de beste intenties zijn uitgewerkt, maar dat zij na beoordeling van het model op maakbaarheid en na toetsing op afspraken en werkmethodieken, tot de conclusie moeten komen dat het model niet voldoet aan de door hen gestelde eisen.

BIM basis ILS

De vraag is dan over welke afspraken en werkmethodieken we het hebben. En waarom worden die niet breed gedragen? Is het probleem kenmerkend voor de hele bouwkolom, of een specifieke uitdaging voor de installatiebranche? In de bouw sluit een groeiend aantal partijen zich aan bij het initiatief om een basis informatieleveringsspecificatie te hanteren. Is die zogeheten BIM basis ILS ook voor de installatiebranche een geschikte benadering?

BIM praktijkdag installatie

De BIM basis ILS is geen nieuwe standaard maar een antwoord op de vraag: hoe gaan we informatie in de bouw gestructureerd en eenduidig uitwisselen? In de praktijk is duidelijk geworden dat het werken met open BIM het antwoord is op integraal samenwerken in de keten. Voor integraal samenwerken is dezelfde taal spreken essentieel. Bovenstaande onderwerpen komen uitgebreid aan bod op de BIM praktijkdag 2017, die op donderdag 7 december zal plaatsvinden in de Jaarbeurs in Utrecht.

 

BIM praktijkdag installatie 2017
Donderdag 7 december, Jaarbeurs Utrecht

BIM in de installatiebranche. Afwachten of doorpakken?

 

Overwegingen van directie

In het programma verder veel aandacht voor alle aspecten die relevant zijn bij de implementatie van BIM. Zo omarmt René van der Sluis, algemeen directeur van Van der Sluis Technische Bedrijven, de BIM-methodiek al jaren. Maar hoe kwam Van der Sluis vanuit zijn rol als directeur tot dat besluit? Terwijl veel installatiebedrijven nog opkijken tegen de investeringen in geld en tijd, maakte Van der Sluis Technische Bedrijven kennelijk andere overwegingen. Wat heeft het gebracht?

Naar alles in BIM

Ook zal worden ingegaan op de vereiste competenties van tekenaars en engineers. “BIM is geen Revit en Revit is geen AutoCAD. Net zomin als een BIM-modelleur een tekenaar is,” zo vat spreker Björn Kamphuis, BIM Manager bij Kuijpers Specialistische Oplossingen het samen, “Een BIM-project met traditionele processen is als met een vierkante bal een voetbalwedstrijd proberen te winnen.” Hoe kom je met je mensen van de situatie zonder BIM naar een situatie met alles in BIM?

BIM in de praktijk

Verder komt op de BIM praktijkdag installatie 2017 de praktijk uitgebreid aan bod. Met onder meer de twee jaar durende uitwerking van het eigenzinnige Afas-hoofdkantoor en het vanuit BIM sturing geven aan prefab-processen, zoals complete prefab leidingen en kabelweg-tracés. Verder aandacht voor de voordelen van Dynamo als (gratis) visuele programmeertaal: hoe kun je met Dynamo processen binnen een BIM-project managen?

 

 

Verder lezen:

BIM nog onvoldoende ingevoerd in installatiebranche

“Meeste verlichtingsleveranciers weten geen raad met BIM”

“Sta open voor BIM, het is niet eng”

 

 

Reageer op dit artikel