nieuws

BIM nog onvoldoende ingevoerd in installatiebranche  

digitalisering

In de installatiebranche is de bekendheid en ervaring met BIM over de hele linie nog zeer beperkt, zo blijkt uit onderzoek van Jaarbeurs.   

BIM nog onvoldoende ingevoerd in installatiebranche  

De digitalisering in bouw en installatie zet in hoog tempo door. Bij grote en complexe projecten is werken in BIM bijna vanzelfsprekend. Maar in de installatiebranche is de bekendheid en ervaring met BIM over de hele linie nog zeer beperkt.  

 

Opdrachtgever vraag niet om BIM  

Van de respondenten in het onderzoek zegt 44% te weten wat BIM inhoudt, maar slechts 28% heeft werkelijk ervaring met het werken in BIM. Veruit de belangrijkste reden om niet met BIM te werken is dat de opdrachtgever hier niet om vraagt, zo blijkt uit het onderzoek. De meeste installatiebedrijven hebben op dit moment voldoende werk waar geen BIM wordt vereist.   

 

Verschuiving komende 5 jaar  

Toch voorzien de meesten dat dit de komende vijf jaar wel gaat verschuiven. Het meest actief met BIM zijn de technisch adviesbureaus. 43% geeft aan dat zij hier al volop mee bezig zijn. Bij de installatiebedrijven is nu een op de vijf actief bezig met BIM. Dit zijn vooral de grotere installatiebedrijven. Groothandel en toeleveranciers zijn het minst actief in BIM.

 

Meer weten? Bezoek op donderdag 7 december de BIM praktijkdag installatie in de Jaarbeurs in Utrecht.

 

Fouten en faalkosten  

Degenen die wel met BIM werken, zien betere samenwerking met andere partijen en reduceren van fouten en faalkosten als de belangrijkste pluspunten. Financieel levert het nog niet iedereen iets op; slechts een op de drie noemt dit als een voordeel. Belemmeringen die worden genoemd, zijn de tijd die het kost, een tekort aan kennis in de eigen organisatie en het ontbreken van leveranciersinformatie.   

 

Opleiden binnen eigen organisatie 

Geïnteresseerden in BIM willen vooral kennisnemen van ervaringen uit de praktijk. Ontwikkelingen op het gebied van open standaarden en inzicht in de toegepaste software volgen op afstand. Soft skills die relevant zijn voor het samenwerken in BIM, staan op dit moment nog laag op de prioriteitenlijst. De meeste bedrijven vinden dat zij hun huidige medewerkers moeten opleiden om in BIM te gaan werken. Het aannemen van jonge mensen met de juiste kennis en vaardigheden lijkt hen minder belangrijk.

 

BIM en directie

De bekendheid van BIM is het grootst onder tekenaars, adviseurs/consultants, engineers, management en projectleiders. Onder monteurs is BIM minder bekend, 65% weet niet wat dit inhoudt. Opvallend genoeg geeft 40% van de functiegroep directie/eigenaar ook aan dat zij niet bekend zijn met BIM.

 

Bezoek de BIM Praktijkdag  
Op 7 december wordt in de Jaarbeurs in Utrecht de BIM prakktijkdag Installatie georganiseerd.  Ervaringsdeskundigen en pionierende installateurs, adviseurs en fabrikanten delen hier hun inzichten en praktijkcases en laten daarmee aan installateurs zien wat BIM in de praktijk voor hen kan betekenen. Klik hier voor het volledige programma. 
 
 Op 7 december wordt in de Jaarbeurs in Utrecht de BIM Praktijkdag Installatie georganiseerd.
 

 
 
 
  
Reageer op dit artikel