Grijs water opvangen, opwaarderen en hergebruiken

In Leeuwarden krijgen 41 woningen al tijdens de bouw de benodigde leidingen zodat ze grijs water kunnen recyclen. Ook warmte uit grijs douchewater hoeft niet verloren te gaan, maar kan wordt gebruikt voor de wasmachine.

Tekst: Evi Husson

‘Het gebruik van kostbaar drinkwater kan veel beter’, begint Arthur Valkieser, CEO van Hydraloop uit Leeuwarden, dat ervan uitgaat dat over tien jaar elk nieuw gebouw een grijswatercircuit heeft. ‘Op dit moment gebruiken we voor wasmachines en toiletten nog steeds kostbaar drinkwater. Onze visie is om elk gebouw ter wereld te voorzien van een systeem waarmee licht verontreinigd afvalwater – grijs water – kan worden gerecycled. Doel is dat je dit grijze water opvangt en opwaardeert zodat het weer voldoet aan de geldende normen en standaarden. Je kunt het dan gebruiken voor toepassingen waar je niet echt drinkwater voor nodig hebt, zoals toiletspoeling, wasmachine en voor de tuin.’

Technologie Hydraloop

Hydraloop heeft hiertoe meerdere producten ontwikkelt. De Hydraloop H300 en H600 zijn geschikt voor woningen. Ze worden binnenshuis geïnstalleerd en verzamelen douche- en badwater.  De resterende warmte van het grijze bad- en of douchewater gaat niet verloren maar wordt gebruikt voor de wasmachine. Daarnaast wordt de warmte ook aan de omgeving afgegeven waardoor energie kan worden bespaard. De Hydraloop Cascade is ontwikkeld voor grotere gebouwen zoals kantoren, sportcomplex, winkelcentra, etc.

Werking water recyclingsysteem

Het behandelingssysteem combineert zes technieken: sedimentatie, flotatie, opgeloste lucht flotatie (Dissolved Air Flotation), schuimfractionering en een aerobe bioreactor. De laatste behandeling is desinfectie met behulp van uv-c licht.  Als het water is opgewaardeerd, verlaat het met een omgevingstemperatuur van ongeveer twintig graden Celsius het systeem via een leiding richting wasmachine. Vanaf het behandelingssysteem loopt een tweede leiding richting toiletten.

Recycle Ready

In Leeuwarden krijgen 41 bungalows al tijdens de bouw de benodigde leidingen waarmee ze grijs water kunnen recyclen. De bungalows in het project Blitsaerd-Oost worden ‘recycle ready’ gemaakt. “Concreet betekent dit dat de leidingen voor een waterrecyclingsysteem al worden aangelegd tijdens de bouw. De afvoer van douche en bad wordt gescheiden van de andere afvoerleidingen en worden niet naar de riolering maar naar de Hydraloop of een ander waterrecyclingsysteem geleid. Vanaf de plek waar het recyclingsysteem komt te staan lopen extra leidingen richting toilet en wasmachine. Er komt dus een dubbelleidingensysteem te liggen. Wordt een woning uiteindelijk niet voorzien van een recyclingsysteem dan is het eenvoudig om koppelingen te maken zodat alles met leidingwater werkt.” De eerste veertien woningen zullen niet alleen met de leidingen, maar ook met een Hydraloop worden uitgevoerd.

Collectieve toepassingen

Het systeem is nog vrij nieuw. Qua wet- en regelgeving is er momenteel nog een aantal beperkingen. “In elk land is dit anders. In Nederland zijn er op dit moment vooralsnog restricties rond collectieve toepassingen. Zo mag volgens de NEN1006:2015 (Waterwerkblad 4.7) als bron voor huishoudwater in een collectief leidingnet alleen van daken afstromend hemelwater of grondwater worden gebruikt. Concreet betekent dit dat huishoudwater afkomstig van een grijswatersysteem, in collectieve omgevingen (denk aan appartementsgebouwen, maar ook sportclubs en dergelijke, red.) volgens de regelgeving niet mag worden gebruikt voor toiletspoeling. Dit is erg jammer aangezien we naast projecten zoals Blitsaerd-Oost ook willen starten met de voorbereidingen van collectieve projecten in Nederland. Onder meer bij een voetbalclub willen we in het tweede kwartaal een Hydraloop in gebruik stellen.”

Ontheffing

Om dit mogelijk te maken werd contact gezocht met het ministerie. “We hebben via Mona Keijzer (Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, red.) contact gehad met de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. Ze hebben toegezegd positief te staan tot het verlenen van een ontheffing, zodanig dat het opgewaardeerde grijze water ook in de collectieve omgeving mag worden gebruikt voor de toiletspoeling. We zijn momenteel druk om dit in de praktijk om te zetten in een regeling.”

Versoepeling op komst

“Inmiddels is een nieuwe versie van de NEN-EN 16941-2 gepubliceerd. Deze werd eind vorig jaar door alle lidstaten goedgekeurd. Deze Europese norm heeft betrekking op systemen voor het gebruik van gerecycled grijs water en draagt bij aan de acceptatie van recyclingsystemen.”

Gerelateerde artikelen over terugwinning of recycling van water en warmte: